Ağaç Dergisi’ndeki Yazarlar, Dergide Yayımlanan Yazılar Ve Üstad’ın Kaleme Aldığı Yazılar Listesi

Ağaç Dergisinde Kimler Vardı

17 sayılık küçük bir koleksiyon olmasına rağmen Ağaç dergisinde çok zengin bir sanatçı kadrosu vardır. İlk sayıdan başlayarak son sayıya kadar dergide yer alan isimleri sıralamak bu konuda kafi derecede fikir verebilir.

Birinci Sayı (14 Mart 1936): Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Kutsi Tecer, Mustafa Şekip Tunç, Abdülhak Şinasi Hisar, Burhan Toprak, François Mauriac, Fikret Adil Kamertan, Sabahattin Ali.

İkinci Sayı (21 Mart 1936): Necip Fazıl Kısakürek, Burhan Toprak, Suut Kemal Yetkin, François Mauriac, Sabahattin Rahmi Eyüboğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik Adalı (Abasıyanık), Ahmet Muhip Dranas.

Üçüncü Sayı (28 Mart 1936): Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Şekip Tunç, Sabahattin Rahmi Eyüboğlu. Abdülhak Şinasi Hisar, İ. Galip Arcan, François Mauriac, Nurullah Cemal Berk, Nurettin Artam, Sait Faik Adalı (Abasıyanık), Feridun Fazıl Tülbentçi.

Dördüncü Sayı (4 Nisan 1936): Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Şekip Tunç, Suut Kemal Yetkin, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Kutsi Tecer, François Mauriac, Nurullah Cemal Berk, Cahit Sıtkı Tarancı, Sait Faik Adalı (Abasıyanık), Hıfzı Şevket Rado.

Beşinci Sayı (11 Nisan 1936): Necip Fazıl Kısakürek, Falih Rıfkı Atay, Suut Kemal Yetkin, Abdülhak Şinasi Hisar, Cevat Memduh Altar, François Mauriac, Nurullah Cemal Berk, Ziya Osman Saba, Samet Ağaoğlu, Fuat Ömer Keskinoğlu, Fikret Adil.

Altıncı Sayı (18 Nisan 1936): Necip Fazıl Kısakürek, Abdülhak Şinasi Hisar, İ. Galip Arcan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cevat Memduh Altar, François Mauriac, Nurullah Cemal Berk, Ömer Bedrettin Gökbelen, Fikret Adil.

Yedinci Sayı (16 Mayıs 1936): Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Şekip Tunç, İ. Galip Arcan, Ahmet Muhip Dranas, Abdülhak Şinasi Hisar, Burhan Toprak, Andre Suares, Cevdet Kudret Solok, Sait Faik Abasıyanık.

Sekizinci Sayı (23 Mayıs 1936): Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Şekip Tunç, İ. Galip Arcan, Abdülhak Şinasi Hisar, Nurettin Şazi Kösemihal, Cahit Sıtkı Tarancı, Georges Cattani, Andree Babellon, Miraç Katırcıoğlu, Cevdet Kudret Solok, Sait Faik Abasıyanık, Fuat Ömer Keskinoğlu.

Dokuzuncu Sayı (30 Mayıs 1936): Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Şekip Tunç, Ahmet Muhip Dranas, İ. Galip Arcan, Georges Cattani, Andre Babellon, Miraç Katırcıoğlu, Cevdet Kudret Solok, Fikret Adil.

Onuncu Sayı (6 Haziran 1936): Necip Fazıl Kısakürek, Suut Kemal Yetkin, Asaf Halet Çelebi, Salih Zeki Aktay, Zühtü Müridoğlu, Georges Cattaui, Andre Babellon, Miraç Katırcıoğlu, Cevdet Kudret Solok. Fikret Adil.

On Birinci Sayı (13 Haziran 1936): Necip Fazıl Kısakürek, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, İ. Galip Arcan, Salih Zeki Aktay, Asaf Halet Çelebi, Georges Cattaui, Andre Babellon, Miraç Katırcıoğlu, Cevdet Kudret Solok, Fikret Adil, Ahmet Muhip Dranas.

On îkinci Sayı (20 Haziran 1936): Necip Fazıl Kısakürek, Abdülhak Şinasi Hisar, Feridun Fazıl Tülbentçi, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Asaf Halet Çelebi, Georges Cattaui, Andre Babellon, Salih Zeki Aktay, Cevdet Kudret Solok, Ayetullah Sümer, Miraç Katırcıoğlu, Şerif Hulusi Sayman.

On Üçüncü Sayı (27 Haziran 1936): Necip Fazıl Kısakürek, Abdülhak Şinasi Hisar, Suut Kemal Yetkin. Ahmet Muhip Dranas, Asaf Halet Çelebi, Georges Cattaui, Andre Babellon, Salih Zeki Aktay, Cevdet Kudret Solok, Zühtü Müridoğlu, Samih Nafiz Tansu, Şerif Hulusi Sayman.

On Dördüncü Sayı (4 temmuz 1936): Necip Fazıl Kısakürek, Abdülhak Şinasi Hisar, Ziya Osman Saba, İ. Galip Arcan, Miraç Katırcıoğlu, Asaf Halet Çelebi, Georges Cattaui, Andre Babellon, Salih Zeki Aktay, Cevdet Kudret Solok, Fikret Adil, Cahit Sıtkı Tarancı.

On Beşinci Sayı (18 Temmuz 1936): Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Şekip Tunç, Suut Kemal Yetkin, Cahit Sıtkı Tarancı, Mahmut Ragıp Kösemihal, Asaf Halet Çelebi, Georges Cattaui, Grilparzer, Salih Zeki Aktay, Cevdet Kudret Solok, Ahmet Hamdi Tanpmar, İsmail Safa Esgin.

On Altıncı Sayı (25 Temmuz 1936): Necip Fazıl Kısakürek, Suut Kemal Yetkin, Ahmet Hamdi Tanpmar, Asaf Halet Çelebi, Grilparzer, Salih Zeki Aktay, Cevdet Kudret Solok, Miraç Katırcıoğlu, Zahir Sıtkı Güvemli.

On Yedinci Sayı (29 Ağustos 1936): Necip Fazıl Kısakürek, Mustafa Şekip Tunç, Ahmet Hamdi Tanpınar, Grilparzer, Asaf Halet Çelebi, Salih Zeki Aktay, Cevdet Kudret Solok.

Bu belirgin isimlerden başka dergide yer alan bazı isimler kısaltma şeklinde verilmiş. Kısaltmalardan bazılarının hangi şahsa ait olduğu ilk harflerden anlaşılmaktadır. Mesela, “N.F.K.” kısaltmasının Necip Fazıl’ı gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu manada dergi boyunca geçen kısaltmalar şunlardır: “N.F.K.”, “B.T.”, “S.A.”, “N.C.B.”, “A.H.İ.”, “S.”, “FA.”, “C.S.T.”, “Ş.H.S.”, “Z.F.F.”, “C.T.” Bu kısaltmalardan “S.A.”nın Samet Ağaoğlu, “FA.”nm Fikret Adil, “C.S.T.”nin Cahit Sıtkı Tarancı,”Ş.H.S”nin Şerif Hulusi Sayman, “Z.F.F”nin ise Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu oldukları anlaşılmaktadır. Diğer kısaltmaların kime ait oldukları konusunda dergide açık bir bilgi yer almamaktadır.

Ağaç dergisinin dış kapağında, “Alfabe Sırasıyla Yazıcılar” şeklinde bir liste yer almaktadır. Adı bu listede yer aldığı hâlde dergide hiç yazmayan şu isimlere de değinmek gerekir: Peyami Safa, Ertuğrul Muhsin, Hilmi Ziya Ülken, Nasuhi Baydar, Hasan Ali Yücel, Nahit Sırrı Örik, Kenan Hulusi Koray, Mehmet Karasan, Sabri Esat Siyavuş-gil, Mazhar Şevket İpşiroğlu, Zeki Faik İzer, Mustafa Nihat Özön.

Ağaç Dergisinde Neler Yayımlanmıştır?

Ağaç dergisinin kapağında, büyük puntolarla yazılmış “Ağaç” adının altında “Sanat – Fikir – Aksiyon” kelimeleri yer almaktadır. Bu kelimeler derginin yayın çizgisi hakkında ilk ip uçlarını vermektedir. Her hâlinden sanat ağırlıklı bir dergi olduğu anlaşılan Ağaç’ta başta edebiyat olmak üzere hemen her sanata yer verilmiştir. Bunlar arasında “resim”, “tiyatro”, “sinema”, “heykel”, “musiki” gibi sanatlarla ilgili olarak dergide önemli yazılar yayımlanmıştır. Hatta devrin ünlü ressamları olan Abidin Dino, Arif Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi sanatçılar Ağaç’ın muhtelif sayılarına çizdikleri resimlerle katkıda bulunmuşlardır. Dergide bu sanatlarla ilgili olarak yayımlanan yazılardan bazıları şöyledir: “Nurullah Cemal Berk: “Resim Nedir I, II” (Sayı: 4, 5)”, “İ. Galip Arcan: “Tiyatro ve Aktör Nasıl Doğdu?”, (Sayı: 14)”, “Fikret Adil Kamertan: “Şar-lo ve Son Filmi” (Sayı: 1)”, “Zühtü Müridoğlu: “Hadi ve Adana Abidesi (Heykelle ilgili yazı)”, (Sayı: 10)”, “Ce-vat Memduh Altar: “Müzikte Madde ve Problemi I, II”, (Sayı: 5, 6)”.

Daha önce de değindiğimiz gibi, dergi edebiyat ağırlıklıdır. Ağaç, özellikle şiir bakımından oldukça zengin bir muhtevaya sahiptir. Pek çoğu Cumhuriyet döneminin önemli şairi olacak olan şu isimler derginin şair kadrosunu oluşturmuşlardır: Başta Necip Fazıl’ın kendisi olmak üzere, Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Muhip Dranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba, Ahmet Hamdi Tanpmar derginin şairleridirler. Ahmet Hamdi Tanpınar ayrıca dergide hikâye de yayımlamıştır. Tanpınar dışında dergide hikâyesi yayımlanan isimler arasında Sabahattin Ali, Samet Ağaoğlu ve Sait Faik de yer alır. Necip Fazıl, dergide yayımlanan bazı yazı ve şiirlere takriz yazmıştır. Meselâ, Sabahattin Ali’nin “Kafa Kâğıdı” adlı hikâyesi için şairin yazdığı takriz şöyledir:
“Bugün, Türk hikâyesi diye bir şey var mıdır? Bu sorgu edebe aykırı görünmesin, var mıdır? Her gün Sirkeci garına giren trenlerin getirdikleri en pespaye Fransız gazetelerinden en pespaye şartlar altında hırsızlanan ve altına iki isim, bir de soyadı hâlinde üç Türk ismi atılan bir gündelik gazete hikâyesi ve hikâyeciliği vardır. Bundan başka yerli ve bir yazıcının yazdığı, yerli bir sanat kıymetini, yerli bir realite görüşünü, yerli bir ruh haletini arz eden bir hikâye var mıdır? İlk gençliklerinde hikaye yazmış ve artık yazmaz olmuş bir iki kişi bir tarafa, bugün bu vasıfları taşıyan tek bir hikayeci faaliyette değildir. Bu hikâyeyi okuyunuz. Bakalım onda Anadoluya ait nasıl bir ruh haleti ve nasıl bir perspektif görceksiniz.”

Asaf Halet Çelebi, Ağaç’ta Mevlânâ’dan tercüme ettiği rubaileri yayımlamıştır. Bunun dışında, uzun bir süre tefrika edilen François Mauriac’in yazdığı ve Burhan Toprak’ın tercüme ettiği altı sayı boyunca devam eden “Roman” başlıklı yazı Ağaç’ın en önemli yazılarından biridir. Yine Salih Zeki Aktay’ın yazdığı ve sekiz sayı devam eden “Klasizma ve Klasikler” başlıklı yazı da son derece önemli bir incelemedir.

Mustafa Şekip Tunç ve Suut Kemal Yetkin gibi hem felsefeci hem de sanat tarihçisi olan isimler de dergiye sanat-edebiyat teorisi ağırlıklı önemli yazılar yazmışlardır. Bu yazılardan bazıları şunlardır: Mustafa Şekip Tunç: “Sanat Dünyası” (Sayı: 1)”, “Şiir ve Fikir” (Sayı: 4), “Şiirin Macerası” (Sayı: 7). Suut Kemal Yetkin: “Kendine Yeten Sanat” (Sayı: 4), “Mev’ut Edebiyat” (Sayı: 5), ” Pascal ve Yaratıcı Endişe” (Sayı: 10).

Dergide edebiyat dışında fikir yazıları da geniş yer tutar. Bu yazılarda genellikle devrin Türk kültür hayatındaki buhranlar ve problemler konusunda yazılmış eleştiri ağırlıklı düşünceler dile getirilmiştir. Sadece Türk kültür hayatındaki aksaklılar değil, yer yer o dönemin insanlığı tehdit eden bütün buhranları konusunda eleştirici ve tahlil edici yazılar derginin hemen her sayısında yerini almıştır.

Ağaç dergisinin her sayısının son sayfası “Aktüalite” başlığını taşır ve bu başlık altında Türkiye’deki ve dünyadaki dikkate değer güncel olaylar değerlendirilir. Sadece güncel olaylar değil, o sıralarda yeni yayımlanan bir kitap, açılan bir sanatsal sergi, gösterimde olan bir sinema filmi, yeni yayımlanan bir mecmua, gündem oluşturan tartışmalar gibi hemen her türlü güncel fenomen kısa kısa yorumlarla değerlendirilir. Bazen de “Aktüalite” sayfasında mizaha yer verilir. Haftanın dedikodusu veya tartışması mizahî bir dille ele alınır. Haftalık dergilerden seçilen bazı karikatürler de bu sayfada zaman zaman yerini alır.

Derginin son sayısında devamının gelecek sayıda yayımlanacağı duyurulan fakat dergi artık kapandığı için yarım kalan yazılar vardır. Bunlardan biri Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Geçmiş Zaman Elbiseleri” adlı hikâyesi, diğeri de Cevdet Kudret Solok’un dergide tefrika edilen “Yaşayan Ölüler” adlı tiyatro eseridir. Ayrıca derginin sekizinci sayısında başlayan Georges Cattaui’nun yazdığı ve Selmin Tevfik Siber’in tercüme ettiği “Proust Dostluğu” adlı yazı, sekiz sayı devam ediyor. Derginin on beşinci sayısında bu yazı bitirilmiş. Oysa yazının sonunda yer alan “Yürüyor” şeklindeki ifadeden söz konusu yazının devam edeceği anlamı çıkıyor. Fakat yazı derginin son iki sayısı olan on altıncı ve on yedinci sayılarda yer almıyor. Dolayısıyla “Proust Dostluğu” adlı yazı da dergide yarım kalan yazılardandır.

Necip Fazıl Ağaç Dergisinde Neler Yayımlamıştır?

Necip Fazıl, derginin her sayısında birden fazla çalışma ile okuyucu karşısına çıkmaktadır. Şiirlerinde, makale ve denemelerinde “Necip Fazıl Kısakürek” adını kullanan şair, bazı yazılarında ise “N.F.K.” kısaltmasını tercih etmektedir. Dergide (*) işaretiyle yayımlanan yazıların da Necip Fazıl’a ait olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca dergide yayımlanan imzasız yazıların da Necip Fazıl tarafından yazıldığını söyleyebiliriz.

Şairin “Necip Fazıl Kısakürek” adını kullanarak Ağaç’ta yayımladığı şiirler şunlardır:
“Yolculuk” (Sayı: 1), “Zaman” (Sayı: 2), “Ölüler” (Sayı: 3), “Gökler ve Yollar” (Sayı: 5), “Bendedir” (Sayı: 7), “Bu Yağmur” (Sayı: 9), “Ne İleri Ne Geri” (Sayı: 10), “Ben” (Sayı: 12).

Şairin “Necip Fazıl Kısakürek” adını kullanarak Ağaç’ta yayımladığı makale ve denemeler ise şunlardır:
“Adımız”, “Hırsız, Polis ve Komünist” (Sayı: 1), “Allahsız Dünya” (Sayı: 2), “Fildişi Kule” (Sayı: 3), “Manzara I” (Sayı: 4), “Manzara II: Türk Orta Çağ Sanatkâr ve Entellektüeline Kısa Bir Bakış” (Sayı: 5), “Manzara III: Tanzimat Sanatkâr ve Entellektüeline Kısa Bir Bakış” (Sayı: 6), “Manzara IV: Dünya Harbine Gelinceye Kadar Tanzimat Sonrası Türk Sanatkâr ve Entellektüeline Kısa Bir Bakış” (Sayı: 7), “Manzara V: Büyük Harp Sonrası Türk Sanatkâr ve Entellektüeline Kısa Bir Bakış” (Sayı: 8), “Manzara VI: Bugün ve Netice”, “Beklenen Sanatkâr” (Sayı: 9), “Manzarayı Kapatırken” (Sayı: 10), “Döğüş Horozu ve Babıâli Tipi” (Sayı: 11), “Ahlâkımız” (Sayı: 12), “Ahlâkımıza Ait Birkaç Söz” (Sayı: 13), “Ahlâkımıza Ait Son Birkaç Çizgi” (Sayı: 14), “Sağ, Sol” (Sayı: ), “İleri Geri” (Sayı: 16), “Kendimize Dair” (Sayı: 17).

Necip Fazıl, “N.F.K.” kısaltma adını, derginin “Aktüalite” ve “Kitap-Mecmua-Gazete” sayfasında kullanmıştır. Şairin bu kısaltmayı kullanarak Ağaç’ta yayımladığı yazılar:
“Antoloji ve Doğurduğu Mesele”, “Mecmua Yağmuru” (Sayı: 1), “Fotoğraf Sergisi” (Sayı: 2), “Aksiyon ve Entellektüel” (Sayı: 3), “Gençlere Anket”, “Aktüalitelerin Aktüalitesi: Nurullah Ataç” (Sayı: 4), “İlk ve Son Kitap” (Sayı: 5), “Curcuna Hakkında Bütün Fikrimiz” (Sayı: 6), “Memleket Mecmualarının Geçit Resmi” (Sayı: 8), “Memleket Mecmualarının Geçit Resmi”, “Vicdan Azabı” (Sayı: 9), “Memleket Mecmualarının Geçit Resmi” (Sayı: 10), “işte Tenkit” (Sayı: 11).

Necip Fazıl Ağaç’ta yayımlanan bazı yazılarında ise isim kullanmamıştır, yani imzasız yazılar yazmıştır. Yazılardan bazılarının altında (*) işareti vardır. Bu yazılar da derginin “Aktüalite” ve “Kitap-Mecmua-Gazete” sayfasında yayımlanmıştır. Yazıların pek çoğu haber niteliğinde olup, bir çoğu da kısa notlardan oluşmaktadır. Şairin (*) işaretiyle yayımladığı imzasız yazılar şunlardır:
“Okuyucuya Mahrem Birkaç Söz”, “Bizde ve Dışarıda Rusya” (Sayı: 1), “Bernard Shaw Sanatkâra Çatıyor” (Sayı: 2), “Siyah Melekler” (Sayı: 3).

Şairin, altına hiçbir imza-isim koymadan yazdığı yazılar ise şunlardır:
“Sinemanın Istırapları”, “Burhan Toprak”, “Hazırlanan Romanlar”, “Çıplaklar”, “Esprit” (Sayı: 5), “Mistik”, “Freud”, “Bir İzah” (Sayı: 6), “İki Dünya Arasında”, “Dickens’e Ait Hatıralar”, “Delilere Dair”, “Ellinci Sene”, “Montparnasse Kahvelerinde”, “Oidipe”, “Radi”, “Akademi Koltukları”, “Edebiyata Ait Tarihler” (Sayı: 7), “Colette”, “Mevlevi Besteleri”, “Tenkit Mükafatı”, “Edebiyat Tarihleri” (Sayı: 8), “Proust ve İngiltere”, “Altıncı Enternasyonal Felsefecileri”, “Edebiyat Tarihleri” (Sayı: 9), “Hokkabaz”, “2139 Senesinde Bütün İnsanlık Deli”, “Edebiyat Tarihleri”, “Gaip Aranıyor” (Sayı: 10), “Bergson Katolik mi?”, “Aynen Olmuş Bir Vaka” (Sayı: 11), “Edebiyat Tarihleri” (Sayı: 13), “Edebiyat Tarihleri” (Sayı: 14), “Yahya Kemal’in Üç Esprisi” (Sayı: 16), “Bayan Vahdet Nuri”, “Edebiyat Tarihleri” (Sayı: 17).

(Necip Fazıl Kısakürek- Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 212-217)

//Ağaç Dergilerinin tamamını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

http://www.n-f-k.com/index.php?ind=downloa…der=0&st=20
Tashih Hatası

Necip Fazıl’ı her cephesiyle anlatmak imkansızdır. Belki bazı hatıraları zikretmek O’nun değişik cephelerini yansıtmakta faydalı olabilir. Galiba 1965 yılıydı. Kayseri’de bir yakınım bir gün bana Necip Fazıl’ın bir konferans vereceğinden bahsetti. Bu ismi o gün ilk defa yakından duydum. Konferansa, bugün sebebini hatırlamıyorum, ama gitmedim. O gün duymadığım üzüntüyü sonraları çok hissettim. Bu konferansın üstünden çok geçmemişti ki bir arkadaşım beni Kayseri’de Büyük Doğu Fikir Kulübü’ne götürdü. Orada çay içtik, sohbet ettik, büyükler bize dostça davrandılar. Oradan koltuğumun altında galiba “Büyük Kapı” ile ayrıldım. Artık dedektif romanlarını bırakmış Üstad’a sarılmıştım. Lisede bir Büyük Doğucular grubu bile oluşturmuştuk. Yine bir konferans vesilesiyle Kayseri’ye gelen Üstadı evimizde ağırlamak gibi bir ayrıcalığın da sahibiydim. Sonra üniversite yıllarım geliyor. Ben siyasal bilgilerde okumak istiyordum. Ama istanbul’da siyasal bilgiler yoktu ve Üstad İstanbul’da yaşıyordu. Galiba biraz bu hislerle tahsilime İstanbul’da devam ettim.
Sık sık ziyaretine gittiğimiz Üstad’la yakın çalışma günlerim şöyle başladı: 1973 yılında, Üstad, Esselam’ı matbaaya vermiş dizgi işlerini takip ediyordu. Bir gün Milli Türk Talebe Birliği’ne geldi. Hemen etrafını çevirdik. Esselam’dan bahsetti ve “bd yayınları” için bir idarehaneye ihtiyaç olduğunu söyleyip küçük ilanlara bakmak için bir gazete aldırdı. Sultanahmet’in arkasındaki idarehaneye o gün birlikte gittik ve Üstad müstakil bir idarehaneye sahip oldu. Üstad’a Esselamın tashihlerinde yardımcı olabileceğimi söyledim. Benden matbaayı takip etmemi istedi. Çok iyi bir kağıda basılan Esselam’da hiç baskı hatası yoktu. Yayıncılarla yıllarca süren çekişme bitmiş Üstad kendi yayınevini galiba kurmuştu. Çevresindeki herkes bunu büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve kitapların “bdyayınlan” adıyla çıkmasını arzu ediyordu. Bir grup arkadaşla idarehaneyi süpürüp temizliyor, Üstad’a kahve yapmak için yanşıyorduk. Hazırlanan kitaplarda herhangi bir hata olmaması için var gücümüzle çalışıyorduk.
İşleri zaman zaman evden takip ediyordu. Bunun için benim sık sık eve de gitmem gerekiyordu. Cağaloğlu’ndan Erenköyü’ne gitmek vakit alıcı ama heyecanlıydı -yeri gelmişken söylemeliyim, Üstad Erenköy değil Erenköyü derdi. Bu arada benim yüzümden korkunç bir tashih hatası ortaya çıktı. “Türkiye’nin Manzarası” basılmış ve içindekiler kısmında “Seks Cinneti”, “Seks Cenneti” olarak çıkmıştı. Metin içerisinde olmasa da böyle bir hata beni o kadar üzdü ki, Üstad sürekli olarak beni teselli etmek zorunda kaldı. Oysa böyle şeylere katiyen dayanamazdı.
Bu sıralar dağıtımcılar Üstad’a musallat oldular. Bunlar “bd yayınlan’ndan çıkan kitapları bedava denecek fiyatlarla fakat toptan peşin ödemelerle kapatmak istiyorlar ve bizim tüm muhalefetimize rağmen başarılı da oluyorlardı. Bir ara bunları uzaklaştırmayı çok düşündük ama Üstad’a rağmen bir şey yapmakta zorlandık. Bu arada çok garip bir vaziyet ortaya çıktı. O güne kadar neredeyse beş kitap çıkmıştı. Bunların herbirinin kime hangi tenzilatla ve ne miktarda verileceğinden haberim olurdu. Son durumdan hoşnut olmadığımızı Üstad biliyor, fakat saygımızdan biz bir şey diyemiyorduk. Sonunda ben dayanamadım ve bu dağıtımcılara veryansın ettim. Kitapların yok pahasına gittiğinden bahisle “bunlar sizi istismar ediyor, lütfen bu işi başka türlü çözelim, Anadolu’ya dağıtımı kendimiz yapalım, kadroyu biraz daha genişletelim” dedim. Ancak Üstad beni haklı bulmakla beraber yakasını bu adamlardan kurtaramadı ve bir daha tenzilat pazarlıklarında benim bulunmamam için özel bir gayret sarfetti.
Kitapların özellikle kapakları zaman zaman tenkit konusu oluyor fakat kimse bunu Üstad’a söyleyemiyordu. Kayseri’den bir dost Esselam’ın ne kadar güzel kağıt ve kapağı olduğundan söz ederek diğer kitapların da aynı kalitede olmasını beklediğini ifade eden bir mektup yazmıştı. Tuhaftır, Üstad bu mektuba “bu adamların dünyadan haberleri yok” diyerek çok kızmıştı. “Çile”nin baskısı benim için çok önemliydi. İddialıydım ve hiç bir baskı hatası olmadan bu kitabı çıkarmam gerekiyordu. Matbaalarda o kadar çok dizgi hatası oluyordu ki en az üç kere prova almak gerekiyordu. Matbaacılar benden bıkmışlardı. Çile’nin bu baskısında harf düşmesi şeklindeki iki hataya hala yanarım. Bir de çok sonralan tesbit ettiğim bir hata var. Kafiyeler” başlıklı şiirde “Sanatsız / Papağan, / Neden çok; / Ve atsız / Kahraman, / Niçin yok?” Ses itibariyle önemli olmasa da “adsız”, “atsız” olmuştu. Sonraki baskılara baktım, bu hata maalesef devam ediyor.
Sonunda dizgicilere kızıp dizgici, mürettiplere kızıp mürettip oldum. Fatih Gençlik Matbaası’na Sami Güçlü müdür olmuştu. Bana dizgi makinasının sandalyesini gösterdi bir gün ve ‘tek çare bu dedi. Babıali’yi ve Hitabeyi bu şekilde matbaada kendim dizdim. MTTB Gençlik Bülteni’ni çıkardığım yıllarda mürettibin başında durur hangi yazıyı nereye ve ne şekilde yerleştireceğini söyler, fakat derdimi bir türlü anlatamazdım. Mürettipler kendi anlayışlarına uymayan bir şeyi anlamamakta çok mahirdiler. Yeni Sanat dergisini çıkarırken bu tertip işlerini bizzat yapmıştım. Babıali ve Hitabenin dizgisinden sonra tertibini de kendim yaptım. Baskıyı öğrenemedim çünkü kağıt çok kıymetliydi ve kağıt zayiatı kurşun zayiatına benzemiyordu.

(Necip Fazıl Kısakürek- Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s.346)
NFK Okuma Salonu’na Gönderdiğimiz Ayraç Ve Tablolar

Trabzon’daki Necip Fazıl Kısakürek Okuma Salonu’nun ismiyle daha fazla müsemma olması ve kitap okumak için salona gelen kitlenin Üstad’a daha fazla ilgi duyması için, sitemiz tarafından okuma salonunun duvarlarına asılmak üzere Üstad’ın resimli şiirleri çerçeveletilerek ilgili yere gönderilmiştir. Ayrıca kitapların aralarına yerleştirilmek amacıyla da kitap ayraçları ve gelenlerin hizmetine sunulması için multimedia arşivimiz de salona gönderilmiştir. İnşallah bu küçük materyaller gençlerimizin, insanlarımızın nazarlarını, ilgilerini Üstad’ın kıymetli eserlerine çekmede bir vesile olur. Bütün bu materyallerin gönderiminde büyük emeği geçen w-racer kardeşimize çok teşekkür ediyoruz.

Fotoğraflar:
Nükteler, Karikatüre Dönüşüyor

Bildiğimiz gibi Üstad nükte açısından oldukça bereketli bir şahsiyet. Onun ağızdan ağıza dolaşan ve en girift meseleleri dahi isabetli nokta atışlarıyla neticelendirebilen nükteleri sayesinde pek çok insan Üstad’la tanışma fırsatını elde ediyor. Sohbetlerin arasına sıkıştırılan tek bir nükte bile insanları Üstad’la haşır neşir olmaya yöneltebilirken, bunların derli-toplu bir halde bulunması, Üstad’ı tanımayan pek çok kişinin bu engin okyanusa dalmasını, onu zaten tanıyanların ise Üstadla ilgilenirken tefekkür ve tebessüm yüklü dakikalar geçirmesini daha da kolaylaştırıyor. Bizler de, bu nüktelerin karikatürler halinde bir arada bulunmasının, sözkonusu tesiri çok daha arttıracağını ve nükteleri daha da çekici hale getireceğini düşünüyoruz.

İşte bu düşüncelerden hareketle sitemiz bünyesinde bir proje ekibi oluşturulmuş ve Üstad’ın nükteleri karikatür haline getirilmeye başlanmıştır. Üyelerimizden Hayy İbn-i Yakzan’ın liderliğindeki proje tamamlandığında, Üstad’ın nüktelerinden uyarlanan karikatürleri videolar, slaytlar ve resimler halinde yayınlamayı, kâfî kemmiyet ve keyfiyete ulaşıldığında ise bu çalışmaları matbu hale getirmeyi planlıyoruz.

Çizerlik yönünüz varsa ve projemize destek vermek istiyorsanız, , proje liderine özel mesaj göndererek çalışmalara dahil olabilirsiniz. Ayrıca, Nükteler Çizgi Hikayeye Dönüşüyor başlıklı konudan proje ve projenin son durumu ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.
Ustadnecipfazil.com ve nfkisakurek.com Domainlerimiz de Hizmete Girdi

Site adresimizi daha kolay anlaşılır bir hale getirmek amacıyla, ustadnecipfazil.com ve nfkisakurek.com domainleri de n-f-k.com altyapısı üzerine park edildi. Site temeli n-f-k.com adresinde çalışmaya devam edecek olmakla beraber, artık site adreslerimizden biri, içeriğimiz hakkında potansiyel kullanıcılarımıza daha anlaşılır bir bilgi sunacak.

Sitemizin temel altyapısı n-f-k.com sitesi üzerinde kalacak olmakla beraber, artık sitemize erişmek için web tarayıcınızın adres çubuğuna ustadnecipfazil.com veya nfkisakurek.com adresini de yazabileceksiniz. Arkadaşlarınıza sitemizden bahsederken, akılda daha kolay kalacağını düşündüğümüz bu domainleri de verebileceksiniz. Zamanla altyapımız, bu domainlerimiz ile daha verimli çalışabilecek şekilde güncellenecektir. Yeni adreslerimizin, sunacağı erişim alternatifi ile Üstadseverlere kolaylık sağlamasını diliyoruz.
Dunyabizim.com’da Röportajımız Yayınlandı

Kültür-sanat haberleri dalında yayın yapan ve alanının önde gelen web sitelerinden olan dunyabizim.com sitesinde, düzenlediğimiz şiir/nesir yarışması münasebetiyle sitemiz hakkında oldukça geniş kapsamlı bir röportaj yayınlandı. Sitemizin kuruluş hikayesinden yönetim ekibine, varlık sebebinden düzenlediği veya düzenlemeyi planladığı faaliyetlere, hedef kitlesinden yönetim tarzına kadar pek çok bilgi içeren bu röportaj ile bizleri daha yakından tanıyacağınızı sanıyoruz. Başta Cesur Küçük olmak üzere, ekibimize kendimizi anlatma imkanı tanıyan tüm dunyabizim.com yöneticilerine bu vesileyle teşekkür ederken, sizleri röportajımızla başbaşa bırakıyoruz:

(Not: Röportajı bu linkten de okuyabilirsiniz.)

KALEMİNE GÜVEN! ÜSTAD’I ANLAT

www.n-f-k.com 3. nesir/şiir yarışmasını başlattı. Yarışma Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili nitelikli yazılar elde etmeyi hedefliyor.

07 Temmuz 2009 Salı 18:12

Bundan bir hafta önce Mp3 İndirmek Caizdir diye bir dosya yapmıştık. Dosyamızda Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerinin yer aldığı bir siteden bahsetmiştik.

www.n-f-k.com sitesini ziyaret ettiğimizde bir yarışma düzenlediklerini gördük. Yarışmanın amacını şöyle açıklıyorlardı.

“Son iki sene, özellikle de geçen sene yapmış olduğumuz yarışmanın tatmin edici bir keyfiyete vesile olduğunu görmenin de verdiği teşvikle, 3. nesir/şiir yarışmamızı başlatmış bulunuyoruz. Bu yarışmamız da, tıpkı 1. ve 2. yarışmalar için de geçerli olduğu üzere, Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili nitelikli yazılar elde etme amacını taşıyor. Umarız bu yarışmamızda katılan yazı sayısı ve yazıların kalitesi yönlerinden çitayı daha da yukarıya taşımak nasip olur. Yarışmanın süresi 26 Temmuz 2009 günü dolacaktır.”

Biz de bu çok önemli çabaya duyarsız kalmak istemedik ve sitenin kurucusu Ahmet Yıldırım’a bir kaç soru yönelttik. Yıldırım sorularımızı içtenlikle cevapladı.

Sitenizin kuruluş amacı nedir? Kimler tarafından kuruldu bu site?

n-f-k.com sitesini, 2005 yılında internet üzerinden Üstad vesilesiyle tanıştığımız ve uzun süre boyunca mail yolu ile fikir alışverişlerinde bulunduğumuz bir arkadaşla beraber kendi imkanlarımızla kurduk. O sıralarda ben lise öğrencisiydim, arkadaşım ise üniversitede okuyordu.

Sitenin kuruluş amacı, Üstad Necip Fazıl hakkındaki en doğru bilgileri ve mevcut materyalleri tek çatı altında derlemek; kendi düşünce yapımızı borçlu olduğumuz bu büyük fikir, sanat ve aksiyon adamını olması gerektiği gibi, kendi özellikleriyle bir bütün olarak anlatabilmek; bu alanda ortaya dikkate değer çalışmalar koyabilmek ve ileride bu doğrultuda yürüteceğimiz çalışmalar için bir hareket noktası oluşturmaktı. Üstadı anlatmak iddiasında olanların, onu kendilerinin sahip olduğu görüşlere göndermeler yaparak ele aldığını müşahede etmemiz bizi bu hususta hareket geçiren saiklerden biriydi. Zira Üstad ya tek bir özelliğiyle ele alınarak işleniyor, yahut da olduğundan farklı bir biçimde resmediliyordu. Ayrıca insanları, Üstad’la gerektiği gibi tanıştıracak ve onu şairliğinden ötedeki özellikleriyle yakından tanıma konusunda teşvik edecek miktar ve sayıda materyale derli toplu bir biçimde internet üzerinden ulaşmak mümkün görünmüyor, Üstad yeterince anlatılmıyordu.

Kendi zihin yapısını, hayat görüşünü ve yaklaşım tarzını Üstad’a borçlu olan kimseler olarak, biz Necip Fazıl’ın neden Üstad olduğunu hissetmiş, hatta bire bir yaşamıştık diyebilirim. O; kendine ithaf edilenlerle değil, kendi sahip olduğu özelliklerle “Üstad” sıfatıyla anılan bir şahıs olmuş, bizim şahsiyetlerimizi bizzat kendi eserleriyle yoğurmuş bir insandı. Biz kendi entelektüel varlığımızı Necip Fazıl’a borçlu idiysek, o kelimenin tam manasıyla bir Üstad’dı ve tek bir yönüyle yalan-yanlış anlatılan şahıs bizim zihnimizi yoğuran üstadımız olamaz, Üstad yeni insanlarla bu şekilde tanıştırılamazdı. İdeali olan bir insanın aksiyon ruhu da olur ve her insanın, inancına hizmet etmek noktasında yapabileceği bir iş mutlaka vardır. Biz de sitemizi bu istinat noktasından hareketle kurduk. Onu rehber almaya devam etmeye, onu anlatmaya ve onun için çaba sarf etmeye hayatlarımızı adadık. O hiç durmamayı öğreten ve mütakiplerine seviye kazandıran bir insandı, hakkıyla bilinmeyen bu dehaya tüm toplumumuzun ihtiyacı vardı. Sitenin kurucusu olan diğer arkadaşımız şahsi işlerinden dolayı bir süre sonra ayrılmak durumunda kalsa da, sitedeki paylaşımlarıyla tanıyarak yönetimimize dahil ettiğimiz arkadaşlarla beraber amacımız için çalışmaya devam ettik ve muhteşem bir sinerji oluşturduk. Her biri, aynı duygularla, aynı amaç için siteye dahil olan yöneticilerimizle mutabakat içerisinde ve geniş bir vizyon ile kararlar alarak uyguladık.

Tamamen gönüllüler!

Tamamıyla gönüllülük esasına dayanan bu çalışmalar esnasında yöneticiler birbirinin eksiğini doldurdu, forum kalitesini korumak ve teknik işleri yürütmek için çaba sarf etti. Örnek vermek gerekirse teknik ve stratejik altyapı ile ben ilgilenirken görme engelli olduğumdan dolayı logo benzeri görsel materyallerin hazırlanmasıyla, yüz yüze tanışıklığımız dahi olmayan başka bir arkadaşımız ilgilenmek durumunda kaldı; forumu hep beraber uygun olduğumuz vakitlerde idare ettik. Neticede de, ortaya uyum içerisinde yürüyen bir site çıktı diyebilirim. Şu anki yönetimimiz, çoğunluğu Boğaziçi, Yıldız Teknik, Gazi gibi üniversitelerde okuyan gönüllülerden oluşuyor ve sitenin masrafları bu ekibin burslarıyla karşılanıyor.

Bu amaç doğrultusunda bugüne kadar neler yaptınız?

Bugüne kadar düzenlediğimiz faaliyetler, henüz gerçekleştiremediğimiz bazı hazır projelerimizi saymazsak, genellikle sitemizi geliştirmek ve internet kullanıcılarını Üstadla ilgilenmeye davet eden çalışmalar yürütmek biçiminde gerçekleşti. Forumumuzun seviyesini yükseltmek ve sitemizi bu yolla bir akademiye çevirmeye çalışmak gibi rutin çabaların dışında, 4 yıl içerisinde oldukça geniş bir arşiv derledik. Bu download arşivimizde Üstad’ın senaryolarına çekilen filmler, eserlerine yapılan besteler, şiirleri için yapılan seslendirmeler, Üstad hakkındaki program ve konferanslar ile Üstad’ın kendi sesinden konferans ve hitabeleri yer alıyor. Bu arşiv çalışmamızı daha da genişleterek, elimizdeki Büyük Doğu ve Ağaç dergilerinden bir kısmını tarayıp fikir vermesi için kullanıcılarımızın istifadesine sunduk ki, bu gibi numuneler, davasını bu yayınlar etrafında savunan Üstad’ımızın anlaşılabilmesi için hayli büyük bir önem ifade ediyordu. Arşivimizi zamanla daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Gerek Üstad’ın kaleminden çıkan, gerekse onu anlatmak için başka şahsiyetler tarafından hazırlanan dikkate değer yazıları döküman kategorilerimizde derleyerek Necip Fazıl hakkında araştırma yapmak isteyen yahut onu daha yakından tanımak arzusundaki herkesin, Üstadla ilgisi bulunan her konuda döküman bulabilmesine imkan tanıdık. Sitemiz, Üstad’ı tanımayan bir insanın onu en doğru biçimde, en derin özelliklerine kadar tanıyabilmesine imkan sağlayan bir çehre kazandı. Amacımız yalnızca arşivcilik yapmak değil, ortaya yeni materyaller de koyabilmekti. Bu doğrultuda, forumdaki yazılarından konu ile ilgili bilgili ve yetenekli olduğunu tespit ettiğimiz kullanıcılarımızı, Üstad’la ilgili çeşitli çalışmalar hazırlamaya yönlendirdik ve bu görevlendirmelerin neticesinde, kullanıcılarımızla el ele birtakım tahlil metinleri oluşturduk. Yakın bir zamanda kitaplaştırılacak noktaya gelmesini ümit ettiğimiz bu çalışmalar; öyle sanıyorum ki, Üstad’ın ve belirli eserlerinin, zihinsel varlıklarını Üstad’a borçlu olan şahısların kalemi aracılığıyla anlaşılmasına büyük bir katkı sağlayacaktır. Ürettiklerimizin arasında, bu çalışmalara ek olarak, çeşitli multimedya öğelerinden de söz etmek gerekir. Pek iyi tanınmayan Üstad’ın, en çok atıfta bulunulan özelliği şairliğidir ve onu yakından tanımayanlar, onu yalnızca iyi bir şair olarak görür. Biz bu gerçeği de gözönünde bulundurarak, şiirlerini çeşitli görsel kompozisyonlarla birleştirerek estetik açıdan dikkate değer resimli şiirler oluşturduk ve Üstad’la ilgili slayt ve videolar hazırlayarak farklı platformlarda bunları paylaştık. Üstad’ı tanıtmak amacıyla program düzenlemeye niyetlenen ve bizden bu hususta destek talep eden öğrenci, öğretmen ve kurumlara her türlü materyal ve fikir desteğini sunduk. Bir süre önce de, dünyadaki her insana söyleyecek sözü olduğuna inandığımız Üstad’ın yabancılarca da anlaşılmasını sağlamak adına, onun hakkında yabancı dillerde hazırlanan materyalleri derledik ve site bünyemizde, mesleği çevirmenlik olan veya kullandığı yabancı dile hakim arkadaşlarla bir tercüme ekibi oluşturduk; Üstad’ın bazı eserlerini büyük bir titizlik ve daima dikkatli bir gözden geçirme ile çevirmeye ve international.n-f-k.com adresinde yayınlamaya başladık. Yine Üstad’ı kendi eserleriyle anlatmak ve onun hakkındaki yetkin yazıların ortaya çıkışına imkan tanımak adına, sonuçlarında Üstad’ın kitaplarını dereceye giren kullanıcılarımıza hediye ettiğimiz nesir/şiir yarışmaları düzenledik. N-f-k.com ekibi olarak, yine Üstadımız gibi hakkıyla tanınmayan II. Abdülhamid Han için ikinciabdulhamid.com sitesini yayınladık. Bilgisayarlarımızın ardından sürdürdüğümüz birlikteliği, çeşitli buluşmalar tertipleyerek gerçek hayata da aktardık ve Üstad etrafında sohbet buluşmaları düzenledik. Zamanla inşallah çalışmalarımızın sayı ve niteliği daha da artacaktır.

Gösterdiğiniz çabanın karşılıksız kalmadığını düşünüyor musunuz? Ne gibi geri dönüşler aldınız?

Bu çalışmayı büyük bir arzu ile devam ettirmemizi sağlayan en büyük etken, belki de aldığımız geri dönüşler ve kullanıcılarımız üzerindeki müspet tesirimizi müşahede etmemizdir. Sitemizdeki paylaşım ortamının bazı kullanıcılarımızın zihni açıdan büyük bir gelişim kaydetmesine ve Üstad’ı daha yakından tanımasına vesile olduğunu mutlulukla gözlemliyor, yola çıkış amacımıza hizmet etmekte olduğumuzu böylelikle daha iyi anlıyoruz. Bu başarımızın da, daha ziyade, Üstad gibi bir dehayı olduğu gibi, kendi eserleriyle anlatma gayretimizden kaynaklandığı fikrindeyim. Gözlemlerimizin dışında, Üstad’ı gerçekten seven herkesin, çalışmamızın taşıdığı ehemmiyeti ve yerindeliği vurgulayarak takdirlerini esirgemediğini ve bizim bu yaklaşımlarla motive olduğumuzu belirtmem gerekir. Elbette ki, herhangi bir takdir görmesek de biz bu çalışmamızı devam ettirecek ve amacımız doğrultusunda yürüyecektik; fakat pekçok üstadseverin takdirine mazhar olmak bizleri daha büyük bir şevkle çalışmaya yöneltiyor. Üstadla ilgili çalışmalarını
bizim vasıtamızla duyurmak isteyen, düzenledikleri konferansları veya radyo/televizyon programlarını henüz biz talepte dahi bulunamadan sitemize ulaştıran, yaptıkları akademik incelemeleri bize göndererek yayınlamamıza imkan tanıyan üstadseverlerin varlığı, bizlere en büyük teşvik oluyor. Öte yandan, Üstad’la ilgili birşeyler yapmak isteyenlerin de sitemizden destek istemesi, gerçekten büyük ve önemli bir ihtiyaca cevap verdiğimizi bize hissettiriyor. Bu vesileyle manevi desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür
etmek istiyorum.

Sitenizi takip eden kişilerin profili nedir? Mesela hangi yaş aralığındaki kişilere hitap ediyorsunuz?

Sitemizin hedef kitlesi aslında her yaşı ve meslek grubunu kapsıyor. Yalnız, internetten daha geniş bir dairede faydalanan bilgisayar kullanıcıları 17-30 yaş arasında yoğunlaşıyor ve bu kimseler genelde ya öğrenciliğe devam ediyor, yahut okulunu yakın zamanda bitirmiş oluyor. Bu genel eğilim sitemize de yansımış durumda. Eski yöneticilerimizden Üstad ile görüşme fırsatı bulan ve okul müdürlüğü yapan bir ağabeyimiz 50 yaşındaydı, fakat şu anki yönetim kadromuz 20-25 yaş arasındaki gençlerden oluşuyor. Kullanıcı profilimiz için de aynı durumdan söz edebiliriz. Üstad’la haşır neşir olmaya ihtiyaç duyan ve birikimimize birşeyler katabilecek olan herkese kapımız sonuna dek açık. Yöneticiden işçiye, öğretmenden öğrenciye kadar geniş bir kullanıcı profiline sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Yalnız asıl hedefimiz, Üstad’ı anlayabilecek ve ondan öğrendikleri doğrultusunda, tıpkı bizler gibi, zihinlerini pişirebilecek gençlerle büyük bir rehberi buluşturmak olduğundan; genç arkadaşlarımızın katılımını sağlamak için özellikle çaba harcıyoruz.

Düzenlediğiniz yarışmalara gösterilen ilgi hangi boyuttaydı? Dereceye giren eserler sizi tatmin etti mi?

İlk yarışmamız için bu soruya evet diyemeyeceğim, fakat siftah mahiyeti taşıyan bu yarışmamızın ardından kullanıcı sayımızın artmasına bağlı olarak gösterilen ilginin ve yarışma kalitesinin de arttığını söylemek gerekir. İkinci yarışmamıza gösterilen ilgi ve yazı kalitesi beklentilerimizin üzerindeydi, üçüncü yarışmamızın henüz bitiş tarihine uzun bir zaman bulunmasına rağmen beklentilerimizin üzerinde bir katılım oranına ulaştığımızı söyleyebilirim. Beklentilerimizin altında olmayan yazı kalitesinin zamanla daha da yükselmesini ümit ediyorum.

Geleceğe dair planlarınız, faaliyetleriniz var mı?

Elbette. Sitemizin kuruluşu, düzenlemeyi planladığımız bir dizi faaliyetin başlangıç noktasıydı. Bu ana kadar yaptıklarımızı elbette yeterli görmüyor, bunların birer başlangıç olduğunun bilincini daima muhafaza ediyoruz. Sitemizin sahip olması gereken temel alt yapıyı bu sene tamamladığımızı düşünüyor ve Internet sınırlarını aşarak sosyal hayatı doğrudan hedefleyen çalışmaların altına imza atmak vaktinin geldiği fikrini taşıyoruz. Katılımcı teveccühünü çekecek ve Üstad’ı hakkıyla en yetkin şahsiyetler tarafından, yeterince vurgulanmayan önemli yönleriyle anlatmayı hedefleyen anma programları düzenlemek, sitemizdeki telif çalışmaların sayısını arttırdıktan sonra matbu eserler vermek, Üstad’ın eserleriyle geniş halk kitlelerini tanıştırmak için bir dizi faaliyet düzenlemek, onu tanıtmak amacıyla bir STK kurmak, dizi halinde programlar düzenleyerek Üstad’ın eserlerini belli bir akış dahilinde ele alıp yorumlamak, kaliteli ve tanınan ekiplerle koordine bir biçimde çalışarak görsel ve işitsel ürünler ortaya çıkarmak benzeri bir çok plan ve projeye sahibiz. Bunlardan bazıları için halihazırda çalışmaya başladık. Örneğin anma toplantısı girişimimizin, bazı belediyelerin kültür müdürleri
tarafından sergilenen hayal kırıcı, lakayıt ve hatta üzülerek söylüyorum ki cahilce
yaklaşımlara takılmasına rağmen, en azından gelecek sene için ortak projelere başlayacağımızın sözünü almak da bizim açımızdan mutlu edici bir gelişmeydi. Üstad’ın eserlerini dağıtmak amacıyla yürüteceğimiz çalışmalar için sponsor arayışlarına ve çeşitli kurum ve kişilere dağıtılmak üzere interaktif arşiv DVD’leri hazırlamaya başladık. Elbette ki kendi maddi imkanlarımızı da tüm darlığına rağmen bu işler için organize etmeye gayret ediyoruz.

Dünyabizim.com´u takip ediyor musunuz? Eğer ediyorsanız fikriniz ne hakımızda?

Dunyabizim.com u şahsen takip ediyor ve bu sitenin de büyük bir boşluğu doldurduğu fikrini taşıyorum. Bizim fikir dünyamız’ı kucaklayan, ufku geniş bir kültür-sanat sitesine ihtiyaç duyuluyordu ve dunyabizim.com, kısa zamanda topladığı ilgiyle bu ihtiyaca cevap verebilmek için sahip olduğu liyakati ispatladı. Şahsen kültür-sanat haberleri için dunyabizim.com’u sıklıkla ziyaret ediyorum. Normal haber ve gazete takiplerimde rastlayamadığım kültür-sanat haberlerini okuyabilme imkanı benim için önem ifade ediyor.

Cesur Küçük görüştü, konuştu
Muhasebe

MUHASEBE

Ben artık ne şairim, ne fıkra muharriri!
Sadece, beyni zonk zonk sızlayanlardan biri!
Bakmayın tozduğuma meşhur Bâbıâlide!
Bulmuşum rahatımı ben de bir tesellide.
Fikrin ne fahişesi oldum, ne zamparası!
Bir vicdanın, bilemem, kaçtır hava parası?
Evet, kafam çatlıyor, gûya ulvî hastalık;
Bendedir, duymadığı dertlerle kalabalık.
Büyük meydana düştüm, uçtu fildişi kulem;
Milyonlarca ayağın altında kaldı kellem.
Üstün çile, dev gibi geldi çattı birden! Tos!!!
Sen, cüce sanatkârlık, sana büsbütün paydos!
Cemiyet, ah cemiyet, yok edilen ruhiyle;
Ve cemiyet, cemiyet, yok edilen güruhiyle…
Çok var ki, bu hınç bende fikirdir, fikirse hınç!
Genç adam, al silâhı; iman tılsımlı kılınç!
İşte bütün meselem, her meselenin başı,
Ben bir genç arıyorum, gençlikle köprübaşı!
Tırnağı, en yırtıcı hayvanın pençesinden,
Daha keskin eliyle, başını ensesinden,
Ayırıp o genç adam, uzansa yatağına;
Yerleştirse başını, iki diz kapağına;
Soruverse: Ben neyim ve bu hal neyin nesi?
Yetiş, yetiş, hey sonsuz varlık muhasebesi?
Dışımda bir dünya var, zıpzıp gibi küçülen,
İçimde homurtular, inanma diye gülen…
İnanmıyorum, bana öğretilen tarihe!
Sebep ne, mezardansa bu hayatı tercihe?
Üç katlı ahşap evin her katı ayrı âlem!
Üst kat: Elinde tespih, ağlıyor babaannem,
Orta kat: (Mavs) oynayan annem ve âşıkları,
Alt kat: Kızkardeşimin (Tamtam) da çığlıkları.
Bir kurtlu peynir gibi, ortasından kestiğim;
Buyrun ve maktaından seyredin, işte evim!
Bu ne hazin ağaçtır, bütün ufkumu tutmuş!
Kökü iffet, dalları taklit, meyvesi fuhuş…
Rahminde cemiyetin, ben doğum sancısıyım!
Mukaddes emanetin dönmez dâvacısıyım!
Zamanı kokutanlar mürteci diyor bana;
Yükseldik sanıyorlar, alçaldıkça tabana.
Zaman, korkunç daire; ilk ve son nokta nerde?
Bazı geriden gelen, yüzbin devir ilerde!
Yeter senden çektiğim, ey tersi dönmüş ahmak!
Bir saman kâğıdından, bütün iş kopya almak;
Ve sonra kelimeler; kutlu, mutlu, ulusal.
Mavalları bastırdı devrim isimli masal.
Yeni çirkine mahkûm, eskisi güzellerin;
Allah kuluna hâkim, kulları heykellerin!
Buluştururlar bizi, elbet bir gün hesapta;
Lâfını çok dinledik, şimdi iş inkılâpta!
Bekleyin, görecektir, duranlar yürüyeni;
Sabredin, gelecektir, solmaz, pörsümez Yeni!
Karayel, bir kıvılcım; simsiyah oldu ocak!
Gün doğmakta, anneler ne zaman doğuracak?

(1947)
Aynalar Yolumu Kesti

AYNALAR YOLUMU KESTİ

Aynalar, bakmayın yüzüme dik dik;
İşte yakalandık, kelepçelendik!
Çıktınız umulmaz anda karşıma,
Başımın tokmağı indi başıma.
Suratımda her suç bir ayrı imza,
Benmişim kendime en büyük ceza!
Ey dipsiz berraklık, ulvî mahkeme!
Acı, hapsettiğin sefil gölgeme!
Nur topu günlerin kanına girdim.
Kutsî emaneti yedim, bitirdim.
Doğmaz güneşlere bağlandı vâde;
Dişlerinde, köpek nefsin, irade.
Günah, günah, hasad yerinde demet;
Merhamet, suçumdan aşkın merhamet!
Olur mu, dünyaya indirsem kepenk:
Gözyaşı döksem, Nuh Tufanına denk?

Çıkamam, aynalar, aynalar zindan.
Bakamam, aynada, aynada vicdan;
Beni beklemeyin, o bir hevesti;
Gelemem, aynalar yolumu kesti.

(1958)
1000 Yıl Sonra Tarih

1000 YIL SONRA TARİH

Bin sene evvel, iğne uciyle delindi zar;
Resûlden haber geldi, mezarsız öldü Sezar!..

(1947)
Şekspir’den Örnek

ŞEKSPİR’DEN ÖRNEK

Sabataist Ahmet Emin Yalman Malatya’da vuruldu ellili yılların başlarında. Bu işi yapanların Büyük Doğu’cu olduğu savıyla, üstadımız ve Osman Yüksek Serdengeçti, Cevat Rıfat Atilhan ve Samsun’dan Mustafa Bağışlayıcı azmettirici sayılarak tutuklanmışlar ve mevcutlu olarak Malatya’ya götürülmüşler ve mahkemeye çıkarılmışlardı. Savcının iddiasına göre, tetikçi (Hüseyin Üzmez) Büyük Doğu dergisinde okuduğu antisemitik yazıların öfkesine kapılarak Sabataist Ahmet Yemin Yalman’a ateş etmişti. Savcının bu içerikteki iddiasını okumasından sonra, ağır ceza reisi, üstadımıza ne diyeceğini sorunca.
Üstadımız gayet ciddi bir şekilde; ‘Efendim, hepiniz Şekspir’in Othello’sunu okumuşsunuzdur. Orada Othello, yani piyesin erkek kahramanı, kadın kahramanı olan Dezdomona’yı boğarak öldürdü. Bu durum kanuni cezayı müstelzim bir fiildir şüphesiz. Ama yeryüzünde hiçbir nadan kalkıp, Othello Dezdomona’yı boğdu diye Şekspir’i itham etmemiştir.’ karşılığını vermiş hakim heyetine.

(İsmail Kazdal’ın ‘Serencâm-Anılar’ adlı eserinden iktibas edilmiştir.)