Anasayfa / Etiket Arşivi: nfk (sayfa 31)

Etiket Arşivi: nfk

image_pdfimage_print

Necip Fazıl’ı Düşünürken

NECİP FAZIL’I DÜŞÜNÜRKEN Ahmet SELİM Bence önde gelen vasfı, bir “tefekkür ustası ve muallimi” olmasıydı. Dili kullanma maharetini, şiirinde de, nesrinde de, İslami gayeye bağlı olarak bu mümeyyiz vasfının müessiriyet dairesi içinde kullandı. Aksiyonunu, denge hassasiyetini geriye iten, yalınkılıç, bir oraya bir buraya dalan bir serdengeçti delişmenliğiyle bu müessiriyet dairesinin emrine verdi. İçtimai mesele üzerinde tefekkür etmeyi edebi icaplarıyla öğrenen ... Devamını Oku »

Necip Fazıl’ı Doğru Okumak

NECİP FAZIL KISAKÜREK’İ DOĞRU OKUMAK Osman KOCA Yazınsal serüvenin ve bizzat şiirin uluorta ağızlardan yine uluorta meydanlarda dillendirilmesi üçüncü milenyumun kronik hastalıklarından olsa gerek. Eli kalem tutsun ya da tutmasın bir takım fossiptik ağızların peşin hükme dayanan ve dolayısıyla yazarıyla şairini ilgilendirmediği gibi düşüncelerini de bağlamayan bir takım ikircil önermelerin sorgulanmadığı muhakkak bu arada. Çamur at izi kalsın mendeburluğu içinde ... Devamını Oku »

Necip Fazıl’la Yahya Kemal’in Kesiştiği Bir Nokta

NECİP FAZIL’LA YAHYA KEMAL’İN KESİŞTİĞİ BİR NOKTA Necmettin TURINAY Necip Fazıl’ın şiirleri arasında en farklı olanı, daha da önemlisi okunduğu andan itibaren insanın üzerinde: “Yahya Kemal yolunda söylenmiş bir şiir” intibaı bırakanı, kuskusuz “Canım İstanbul” şiiridir. Koca bir cilt teşkil eden Çile adlı eserinde hiçbir şehri tasvire ve şiirleştirmeye yanaşmayan, daha ötede de şehirde yaşamaktan dolayı devamlı rahatsızlığını dile getiren ... Devamını Oku »

Necip Fazıl’a Dair Cin Fikirli Sorulara Cevaplar

NECİP FAZIL’A DAİR CİN FİKİRLİ SORULARA CEVAPLAR Necip Fazıl’ın ölümünden sonra onun kişiliği ve eserleri üzerine çok şey söylenip yazıldı. Epeyce bir zaman daha yazılacağını sandığım bu konularda özel hayatıyla ilgili hususlara zaten kendisinin otobiyografik eserlerinde cevap verdiği için, onlara dair bir şey söylemenin gereksiz olduğunu sanıyorum. Fakat şunun bilinmesinde her zaman fayda var: Cin fikirli geçinenlerin böylesine önemli şahsiyetlerin ... Devamını Oku »

Necip Fazıl Şiirine Farklı Bir Bakış

NECİP FAZIL ŞİİRİNE FARKLI BİR BAKIŞ Beşir AYVAZOĞLU Osman Hamdi Bey’in resimlerine hiç dikkatle baktınız mi? Teknik üstünlüklerine rağmen hemen hepsi tabiatın alelade röprodüksiyonlarıdır; birçoğuna kendisini figür olarak koymuş, fakat kişiliğini koyamamıştır. Sadece Osman Hamdi Bey mi? Dış dünyayı Batılı sanatçılar gibi görüp göstermeye çalışan ilk ressamların hepsi acemi fotoğrafçılara benzerler; objektifi kendi gözleri haline getirememişlerdir. Aynı tespit edebiyat için ... Devamını Oku »

Necip Fazıl Şaheseri

NECİP FAZIL ŞAHESERİ ŞAH(ESER) Hüzeyme Yeşim KOÇAK Necip Fazıl adı, bende eserlerini okuduğumda ya da bir an aklıma düşürdüğümde bile; çok farklı bir hissiyat, güzellik duygusu ortaya çıkarır… Muhabbet, gittikçe şiddetini arttıran esintilerle yüreğimi doldurur.. Tıpkı diğer ulular, yüce insanlarda olduğu gibi.. Gönül neşelenir. Ve yarı inanmazlık, yarı sarhoşluk arasında gezinir durur.. Bilinç kâh kapanır, kâh ziyasını genişletmiş açılır. Önüme ... Devamını Oku »

Necip Fazıl İle Geçmişe Yolculuk

NECİP FAZIL İLE GEÇMİŞE YOLCULUK Geçmişe yolculuk!.. Bu pazar günü sizlere Rahmetli Üstad Necip Fazıl Kısakürek’ten bazı alıntılar aktarmak istiyorum. Kütüphanede kitaplarda bakarken Üstadın 1939 yılında yayınlanan yazılarının biraraya getirildiği ve 1985 basımı ÇERÇEVE 1 kitabı elime geçti. Şöyle sayfalarını karıştırırken geçmiş gözümün önünden geçti. Üstad üslubu ve fikri yoğunluğu ile beni benden alıp uzaklara götürdü. ÇERÇEVE1’i yeniden okumaya başladığımda ... Devamını Oku »

Necip Fazıl Ve Şiirinin İlk Kaynakları

NECİP FAZIL VE ŞİİRİNİN İLK KAYNAKLARI Cevat AKKANAT Milletlerin kültür hayatında sanat ve tefekkürü birleştirerek yüksek bir edebî dinamizm oluşturan şahsiyetlerin sayısı azdır. Necip Fazıl Kısakürek, hem sanat anlayışı hem de ‘dünya algısı’ndaki ‘millîlik’ sebebiyle, sözkonusu şahsiyetler kategorisinde değerlendirilmelidir. Bundan ötürüdür ki o, hakkında pek çok çalışma yapılan edebiyatçı ve düşünce adamlarımızdan olmuştur. Biz de bu yazımızda, Necip Fazıl’ın şiir ... Devamını Oku »

Necip Fazıl Ve Öğretmen

NECİP FAZIL VE ÖĞRETMEN Şaban SAĞLIK Asıl bilmediğini bilmektir soylu bilgi; Kara tahta, tebeşir ve kenarda bir silgi… Necip Fazıl Kısakürek Sanatlarını kendi bireysel alanlarının dışına taşıyan büyük sanatçılar, mensubu oldukları milletin hemen bütün sorunlarıyla ilgilenirler ve söz konusu sorunların çözümüne yönelik fikirler üretirler. Bir anlamda kendilerini milletlerine adayan bu gibi sanatçıların bir adı da ideologdur. İdeologlar aydın olmanın ötesinde ... Devamını Oku »

Necip Fazıl ve Piyesi

NECİP FAZIL VE PİYESİ İnsan ruhunun derinliklerinde çağlayan suların gizli şırıltısını bize kadar getirip ebedileştirilmenin sırrını bilen Necip Fazıl, bir eli Yunus Emre’nin yakasında, bir elinde de Baudelaire estetiğinin meşalesi, bir mistik olduğu kadar da modern şairimiz, kuş uçmaz, kervan geçmez «Kaldırımlar»dan harikulâdeye susamış milyonlarca bakışın göz kamaştıracak kadar aydınlattığı sahneye atladı. «Tohum» piyesini yazdı. Tiyatronun, san’atkârı halkla burun buruna ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates