Anasayfa / Hakkında Yazılanlar ve İncelemeler (sayfa 8)

Hakkında Yazılanlar ve İncelemeler

Üstad hakkında yazılanlar ve onunla ilgili olarak hazırlanmış derleme, inceleme türünden makaleler…

image_pdfimage_print

Necip Fazıl’ın Yeni Eseri Senfoni Yeni Mecmua’da

Necip Fazıl’ın Yeni Eseri Senfoni Yeni Mecmua’da Nesli’nin en keskin şöhret ve en sağlam kıymeti Necip Fazıl Kısakürek, senelerden beri “Senfoni” isimli bir manzumeye çalışıyordu. Mümtaz şairin bu fevkalade faaliyetini hemen herkes duymuştu. Bazı mecmualar, şiir üstünde tefsirler yapmış, sanat ve edebiyat mahfillerini eserin dedikodusu çalkalamıştı. Şairin büyük bir ehemmiyet atfettiği ve baş eseri olarak gösterdiği bu manzume nihayet tamamlandı. ... Devamını Oku »

Necip Fazıl’ın Yaşadığı Dönüşüme Bir Bakış

NECİP FAZIL’ IN YAŞADIĞI DÖNÜŞÜME BİR BAKIŞ Celal ASLAN “(…) Meraklı okuyucular, her şeyden şüphe eden efendi kişiler, kısaca her şeyi titizlikle inceleyenler için şu Bohemi bir kere daha tarife kalkışırsak şöyle diyebiliriz: Bohem hayatı sanatçı hayatının başlangıcıdır. Yani bu hayat Fransız Akademisi’ne, Kimsesizler Yurdu’na ya da morga giden yolun başlangıcıdır… Bohem hayatının ancak Paris’te mümkün olabileceğini de hemen ilâve ... Devamını Oku »

Necip Fazıl’ın Poetikası

NECİP FAZIL’IN POETİKASI Mehmed Niyazi ÖZDEMİR Necip Fazıl’ın Poetikası I Doğumunun yüzüncü yılını bugünlerde kutladığımız rahmetli Necip Fazıl’ı ancak Baudelaire, Rimbaud, Hölderlin, Kleist’la mukayese edersek dünya şiirinde yerine oturtabiliriz. Hemen belirtmek gerekir ki bu büyük sanatkarların birbirlerini çağrıştırmaları sadece şiir dehaları itibarıyladır; yoksa hayatı değerlendirmeleri bakımından aralarında dünyalar kadar fark var. Mesela şiirlere çok konu olan şehvet objesini ele alırsak, ... Devamını Oku »

Necip Fazıl’ın Konferans ve Hitabe Dizini

NECİP FAZIL’IN KONFERANS VE HİTABE DİZİNİ • Beklenen Sanatkâr (Hitabe): D Grubu’nun Taksim Belediye Salonundaki Resim Sergisi’nde. 1934 • Abdülhâk Hâmid ve Dolayisiyle (Hitabe): Çeşitli tarihlerde Zonguldak, İzmir, Balıkesir ve Manisa Halk Evlerinde. 1938 • Materyalizma ve Komünizma (Konferans): İst. Marmara Üniversiteliler Lokali’nde. 15 Nisan 1949 • Ruhçuluk ve Maddecilik (Konferans): Samsun’da. Ağustos 1949 • Ruhçuluk ve Maddecilik (Konferans): Kayseri’de. ... Devamını Oku »

Necip Fazıl’ın Hayatı – Bir Asra Yakın Bir Ömrün Kronolojisi

NECİP FAZIL’IN HAYATI BİR ASRA YAKIN BİR ÖMRÜN KRONOLOJİSİ (26 Mayıs 1904-25 Mayıs 1983) 26 Mayıs. İstanbul’da Çemberlitaş’tan Sultan Ahmed’e doğru inen sokaklardan birinde, 2. Abdülhamid Han’a Ermeni komitacılarınca yapılan bombalı suikast hadisesinin tarihi mahkemesini yapan, İstanbul Cinayet Mahkemesi ve İstinaf Reisi Maraşlı Kısakürekzâde Mehmet Hilmi Efendi’ye ait büyük bir konakta açar gözlerini dünyaya, Necip Fazıl… Daha sonra yazdığı “Bir ... Devamını Oku »

Necip Fazıl’ın Aynasından Yunus Emre

NECİP FAZIL’IN AYNASINDAN YUNUS EMRE Şahin KÖKTÜRK Poetikanın; sınırsız, sonsuz bir umman olan şiiri sınırlandırdığı görüşünü dile getirenler olsa da birçok şair, şiir sanatıyla ilgili görüşlerini ifade etmişlerdir. Bu konuda öncelik payesi “Poetika” adlı eseri ile Aristo’nundur. Türkçe poetikalar içinde ise en dikkat çekeni şüphesiz, çok yönlü sanatkârlığı seven sevmeyen herkes tarafından kabul edilen Necip Fazıl Kısakürek’e aittir. “Arı bal ... Devamını Oku »

Necip Fazıl’ı Sevmek…

NECİP FAZIL’I SEVMEK Selman CAHİT Son yılların modasından bahsediyorum. Belki Üstad’ın yaşadığı dönemlerde filizlenen, o zamanlardan moda olma yoluna koyulan, ama daha çok onu kaybettiğimiz günlerden sonra çığ gibi büyüyen bir sahtekârlıktan dem vurmak istiyorum. Sahtekârlık diyorum, çünkü böyle olduğuna inanıyorum. Kullandığım bu kelimeden alınacak olanlarıysa hiç umursamıyorum. Çünkü gerçek anlamda alınacaklarını düşünmüyorum. Alınmak, olsa olsa haklı olduğunuz veya başka ... Devamını Oku »

Necip Fazıl’ı Düşünürken

NECİP FAZIL’I DÜŞÜNÜRKEN Ahmet SELİM Bence önde gelen vasfı, bir “tefekkür ustası ve muallimi” olmasıydı. Dili kullanma maharetini, şiirinde de, nesrinde de, İslami gayeye bağlı olarak bu mümeyyiz vasfının müessiriyet dairesi içinde kullandı. Aksiyonunu, denge hassasiyetini geriye iten, yalınkılıç, bir oraya bir buraya dalan bir serdengeçti delişmenliğiyle bu müessiriyet dairesinin emrine verdi. İçtimai mesele üzerinde tefekkür etmeyi edebi icaplarıyla öğrenen ... Devamını Oku »

Necip Fazıl’ı Doğru Okumak

NECİP FAZIL KISAKÜREK’İ DOĞRU OKUMAK Osman KOCA Yazınsal serüvenin ve bizzat şiirin uluorta ağızlardan yine uluorta meydanlarda dillendirilmesi üçüncü milenyumun kronik hastalıklarından olsa gerek. Eli kalem tutsun ya da tutmasın bir takım fossiptik ağızların peşin hükme dayanan ve dolayısıyla yazarıyla şairini ilgilendirmediği gibi düşüncelerini de bağlamayan bir takım ikircil önermelerin sorgulanmadığı muhakkak bu arada. Çamur at izi kalsın mendeburluğu içinde ... Devamını Oku »

Necip Fazıl’la Yahya Kemal’in Kesiştiği Bir Nokta

NECİP FAZIL’LA YAHYA KEMAL’İN KESİŞTİĞİ BİR NOKTA Necmettin TURINAY Necip Fazıl’ın şiirleri arasında en farklı olanı, daha da önemlisi okunduğu andan itibaren insanın üzerinde: “Yahya Kemal yolunda söylenmiş bir şiir” intibaı bırakanı, kuskusuz “Canım İstanbul” şiiridir. Koca bir cilt teşkil eden Çile adlı eserinde hiçbir şehri tasvire ve şiirleştirmeye yanaşmayan, daha ötede de şehirde yaşamaktan dolayı devamlı rahatsızlığını dile getiren ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates