Site icon N-F-K.com

Aksiyon Adamı Ve Hapishane

AKSİYON ADAMI VE HAPİSHANE

Bundan sonra Washıngton(Vaşington)… Amerika’nın banisi… Ve Garibaldi, G. (Garibaldi). Bunlar da büyük (aksiyon) adamları…

Bu noktada bir küçük hatıram var:

Ben hapishanedeyken 1947’de… Bir Amerikalı kadın geldi İstanbul’a… Hapishaneler ve mahkûmlar üzerinde etüd yapan, terbiye mütehassısı ve resmî vazife sahibi yaşlı bir kadın… Bir tahkik yapmış, benim de orada olduğumu duymuş ve sormuş: “Kimdir bu adam?”… Anlatmışlar; yâni beni tanıdığından değil… Evet… Geldi hapishaneye, ben bir köşede oturuyordum… Katilleri, canileri gezdi, durdu… Bana getirdiler. Döndü tercümana bir cümle söyledi. Benimle Fransızca konuştu. Ona İngilizce söyledi, o cümleyi… Ve dedi ki, tercümana:

“- Yüksek sesle tercüme ediniz alâkalı memurlar da duysun!”

Tercüman tercüme etti:

“- Siz buradaki, hapishanedeki hayatınızdan memnun olunuz; unutmayınız ki (Vaşington) dahi hapiste yatmıştır!”

Bakın Amerikalıdan gelen teveccühe ve alâkalı memurların durumuna!..

(İman ve Aksiyon’dan)

Exit mobile version