Site icon N-F-K.com

Görem

GÖREM

Arkan yıkıntıdır, önün uçurum,
Bir kurtuluş yolu sağla da görem!
Güneşi heybeye tıkan bir durum;
Haydi, bir sebebe bağla da görem!

İlim köle, kanun mahpus, düşünce iğdiş;
Yokluğa üç adım kala bir gidiş!..
Ne çıkar sıkılmış otuziki diş?
Şöyle yüksek sesle ağla da görem!

(1964)

Exit mobile version