Site icon N-F-K.com

Kestirme Yollar

KESTİRME YOLLAR

Onuncu sınıf muharrirlikten birincisine geçmek için mebus olmalı…

(Şirketi Hayriye)nin laternalarını susturmak için kalem yerine bekçi sopası kullanmalı…

Münekkidin hayranlığını kazanmak için ona şiir ithaf etmeli…

Genç kızların hoşuna gitmek için nezleli bir sesle abuk sabuk konuşmalı ve “Baybay!” diye ayrılmalı…

Tiyatro eserinde halka azılı bir tez dinletmek için, fırsatını bulup ara yerde bir tabanca patlatmalı…

İstanbulun imar davasını kökünden halletmek için zelzeleye kazma ve yangına süpürge ısmarlamalı…

Diplomaya taş çıkartmak için şahsiyetsizlik vesikası imzalatmalı…

Tükenmez Ömürlü bir mecmua kurmak için sayısız çıplak kadın resmi bulmalı…

Rusyada ölüme mahkum olmak için komünist ve İtalya hududundan geriye çevrilmek için faşist tanınmalı…

Hendese diyor ki, doğru hat, iki nokta arasına çekilmiş en kısa yoldur. Hayat ne kadar hendeseye benziyor

değil mi?

5 Temmuz 1939

(Çerçeve 1, Büyük Doğu Yayınları, 3. Baskı / s. 149)

Exit mobile version