Site icon N-F-K.com

Mümin-Kâfir/Vecdimin Penceresinden/Bir Pırıltı Binbir Işık

MÜMİN KÂFİR / VECDİMİN PENCERESİNDEN / BİR PIRILTI BİNBİR IŞIK

Mümin-Kâfir
Vecdimin Penceresinden
Bir Pırıltı Binbir Işık

MÜMİN – KÂFİR: Diyalog tarzında kaleme alınan eserde, iman ve küfür kutuplarını temsilen Mümin ve Kâfir isimli iki hayali kişi, çeşitli konularda tartışır ve birbirilerine fikrî üstünlük kurmaya çalışır. Gerçekte ise Mümin, karşısında sadece soru sormaya, itiraza ve inkara memur Kâfir vasıtasiyle her inanmış insanın sahip olması gereken sâf iman ve fikir diyalektiğini temsil eden ve ortaya koyan ideal tipten bir örnektir.
İnsan, İspat, Akıl, Peygamberler, Felsefe, Kutsal Kitaplar, Namaz. Oruç, Hac, Zekat, Merhamet, Zina, Sirkat (Hırsızlık), Ceza, Laisizma, Muhabbet-Nefret, eserdeki diyalog konularıdır.

VECDİMİN PENCERESİNDEN: Sorarak, ölçerek ve şüphe ederek arayan aklın değil, doğrudan doğruya kavratan, kalb yoluyle açıkça gösteren vecd ışığı altında keyfiyetler âlemine bakış.

BİR PIRILTI BİNBİR IŞIK: Çoğu Hazret-i Ömer’in hayatına ait binbir ibret levhası. İbretli sözler, menkıbeler ve ölçülerden bir demet.. Eserin ilk yayın tarihi Kasım 1986’dır.

***

İlgili Linkler:

*Mümin-Kafir

*Eserin 1992 yılında kameraya alınan filmini izlemek için tıklayınız.

*Vecdimin Penceresinden

Exit mobile version