Üstad’ın Kitapları

Üstad’ın kitapları hakkında genel bilgi içeren döküman alanımız.

image_pdfimage_print

Hadiselerin Muhasebesi 1-2-3

Hadiselerin Muhasebesi 1-2-3 Bu eserler: “Gündelik politika tekerlemeciliği sanatkârın ulvî faaliyetine yakışmayan bir iş olduğu kadar, benim işim değildir!” Diyen Necip Fazıl Kısakürek’in, içtimaî ve siyasî hadiseler üzerindeki duyuş ve görüş vazifesiyle “Hadiselerin Muhasebesi” başlığı altında, (Be-De) imzası kullanarak kaleme aldığı yazılarının 1. 2. ve 3. Cildlerinden müteşekkil bir seridir.

Read More »

Hac’dan Çizgiler, Renkler, Sesler

HAC’DAN ÇİZGİLER, RENKLER, SESLER 1973 yılında Hac mükellefiyetini yerine getirmek üzere Kutsal topraklara yüz süren Necip Fazıl’ın, o mübarek iklimin çizgi, renk ve sesleriyle örülü seyahat intibâları… Ayrıca, kitabın “Veliler Diyarı” bölümünde, Van’ın Arvas köyünde medfun Seyyid Fehim Hazretlerini; “Vatanımı Buldum” bölümünde ise, kabri, Hakkari’nin Şemdinli kazasında bulunan Seyyid Taha Hazretlerini ziyaret yolculuklarının hikayesi var. . (Yazıldığı tarih; 1967) *** …

Read More »

Gönül Nimetleri ( El-Mevahibü-l Ledüniyye )

GÖNÜL NİMETLERİ ( EL-MEVAHİBÜ-L LEDÜNİYYE ) İmam Kastalanî’nin, Allah Resulü’nün hayatını anlatan “El-Mevahibü’l Ledüniyye” eserini, Gönül Nimetleri ismiyle, Şair Bâki çevirisinden kendi üslubuna dökerek günümüz diline aktaran Necip Fazıl, kitaba yazdığı takdimde, dikkatleri şu noktaya çekmektedir: “Okuyucuların Kainatın Efendisine ait bu eseri, benzerleri arasında en eminlerden biri tanımalarını diler ve bu mukaddes mevzu karşısında haşyetle susmaktan ve eseri tatmaya çalışmak …

Read More »

Esselâm

ESSELÂM “Bu eser, bir mevlid mi?.. Hayır! Sadece O’na olan eritici aşkımın ve gevşemez bağlılığımın vecd destanı. ” N.F.K. “Kıyamete kadar gelecek mukaddesatçı Türk gençliğine ithaf” edilmiş olan ve sonuna “Vasiyet” bölümü de eklenmiş bulunan, Peygamberler Peygamberinin mukaddes hayatının 63 Levhada manzum olarak anlatıldığı eser, 1960-61 hapsinde yazılmaya başlanmış, son şekline ise 1972 Ramazanında kavuşmuştur. 1973 senesinde kurulan b.d. yayınlarının …

Read More »

Edebiyat Mahkemeleri/Doğu Edebiyatı/Dil Raporları

EDEBİYAT MAHKEMELERİ / DOĞU EDEBİYATI / DİL RAPORLARI EDEBİYAT MAHKEMELERİ DOĞU EDEBİYATI DİL RAPORLARI EDEBİYAT MAHKEMELERİ: Bu başlık altında, 1945 Büyük Doğu dergilerinde neşredilmiş yazılarda, edebiyat dünyamızın ünlü isimlerinden Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Mehmet Akif ve Nurullah Ataç, mizah üslûbuyla bir mahkeme mizanseni içinde kritik ediliyor. Ayrıca farklı zaman ve mekanlarda Necip Fazıl nezaretinde yapılan sohbet toplantılarında “Tevfik Fikret” ve …

Read More »

Dininizi Öğreniniz

DİNİNİZİ ÖĞRENİNİZ -Gençler İçin- “Dininizi Öğreniniz”kitabı, Üstad Necip Fazıl’ın Büyük Doğu dergileri ve “Ramazan Sahifeleri”nde Din ve Tasavvuf başlığı altında, hususen “gençler için” kaleme aldığı yazıları ve İslam büyüklerinden yaptığı sadeleştirmeler derlenerek hazırlanmıştır. Kitap, 5 bölümden ibarettir. “Dininizi Öğreniniz” başlığı altındaki Birinci Bölüm’de, İtikat esasları ve amel bahislerine dair bilgiler bulunmaktadır. İkinci Bölüm’de, İmam Azam hazretlerine ait Fıkh-ı Ekber’in sadeleştirmesi; …

Read More »

Dünya Bir İnkılâp Bekliyor / Yolumuz-Hâlimiz-Çaremiz/ Ruh Muvazenesi / Her Cephesiyle Komünizm

DÜNYA BİR İNKILÂP BEKLİYOR / YOLUMUZ-HALİMİZ-ÇAREMİZ / RUH MUVAZENESİ / HER CEPHESİYLE KOMÜNİZM Dünya Bir İnkılap Bekliyor Yolumuz Halimiz Çaremiz Ruh Muvazenesi Her Cephesiyle Komünizm “Evet, İslâm, 16. Asır sonlarına doğru temsil kadrosunda zaafa uğramıştır. Ama daha sözünü söylemiş değil. Son sözünü temsil kadrosunda ve yeni telakkiler önünde henüz söylememiştir. Bu son sözü söyletecek nesli yoğurmaya çalışıyoruz.” N.F.K. Her konferans, …

Read More »

Doğru Yolun Sapık Kolları

DOĞRU YOLUN SAPIK KOLLARI Kendisinden sonra ümmetinin 73 fırka olacağını, bu fırkalardan da sadece birinin nura yöneleceğini haber veren Allah Resulü’nün vefatlarından sonra ilk alâmetleri Hazret-i Osman zamanında görülmeye başlayan sapık itikad ve davranışlar, dallardaki bütün ihtilâflı manzarasına rağmen aynı illetli kökte birleşirler: Kuru akıl ve şeytanî hayal… Ümmetin temel yapısı olan Sahabi diyor ki: “O’nu dinlerken öyle olurdu ki, …

Read More »

Çöle İnen Nur

ÇÖLE İNEN NUR “Eserimi… Her yıldızla her yıldız arası yollar ve yönler kadar çok ve dolaşık… Dünya yolları ve yönlerinden… Biricik ulaştırıcı yolu ve eriştirici yönü bana gösteren… Otuz yaşımdan sonraki hayatıma temel atan… “Altun Halka’nın asrındaki en büyük kutbu… Efendim, irşad edicim, can kurtarıcım… Esseyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri’nin yüce ruhaniyetine ithaf ediyorum…” 26 Mayıs 1972 / N.F.K. Allah Resulünün …

Read More »

Cinnet Mustatili

CİNNET MUSTATİLİ Bir ansiklopediye geçmiş ifadeyle, “hapisleri üniversite yıllarından çok olan” Necip Fazıl, 1943’den başlayarak 1947-1950-1951-1952-1957-1959 ve 1960 senelerinde cezaevine girdi. Son mahkûmiyet kararı ise vefatı sebebiyle infaz edilemedi. 1955’de “Yılanlı Kuyudan” ismiyle yayınlanmış olan eser, hapishane günlerinin, “büyük sanatkâr”a has, derin ve duyarlı bir iç hayat üzerindeki müthiş tesirini yansıtan bir ıstırap ve gözyaşı günlüğüdür. *** İlgili Linkler: Eserden …

Read More »
amın oglu linklerini aldım birdaha link kaldır nekadar hacklink in varsa sitelere bildiririm. amcık