Tagged: necip fazıl kısakürek

öfke ve hiciv

Öfke ve Hiciv

  ÖFKE VE HİCİV Eser, Necip Fazıl Kısakürek’in 1947 yılından başlayarak çeşitli gazete ve dergilerde “Ozan” veya “Ozanbaşı” imzasiyle yayınladığı, satirik mahiyetteki günlük şaka ve fantezileriyle, nazım formu içinde anlık tespit ve öfkelerini noktalayan...

yunus emre

Yunus Emre

(3 Perde 9 Tablo) Mezarlığı olmayan köyü bulmak için yola çıkan ve ilk bilgi olarak, ölümsüzlüğe giden yolun insanın kendi içinden geçtiğini öğrenen Derviş Yunus’un hikayesi… (Tamamlandığı tarih; 25-26 Temmuz, Cuma gecesi, 1969) *Kitabı...

İstanbula Hasret

  Not: Kitaba ait tanıtım yazısı, NFK-Fan rumuzlu yöneticimize aittir. İSTANBULA HASRET 2005 yılında, Üstad’ın, İstanbul’a dair kaleme aldığı ve önemli bir kısmı Çerçeve’lerde yayınlanan, bir kısmı ise el’an matbu bulunmayan yazıları tek bir...

İman ve İslam Atlası

Son dönemlere ait alışılmış din kitaplarının çok dışında bir anlayış ve anlatışla kaleme alınmış, şekille ruhu, amelle hikmeti birbirine emdirmek gayesi etrafında, en emin ilmihâlle en şaşmaz tefekkürü birleştirme iddiasında büyük eser. 1960-61 hapsinde...

İhtilâl

İhtilâl

Eser, Habil-Kabil vak’asından başlar ve birinci bölümde mutlak inkılapçılar olarak Nuh Peygamber, İbrahim Peygamber, Musa Peygamber ve İsa Peygamberle beraber, Peygamberler Peygamberinin mutlak inkılâplarını anlatır. Ötesi, insanoğlunun Hak gördüğü ve bildiği yollardaki ayaklanışlarının, mâna,...

Yeniçeri

Yeniçeri

Yeniçeri’yi dünyanın ilk teşkilatlı ve meslekî ordusu olarak gören ve gösteren Necip Fazıl’a göre, Yeniçeri, kuruluşundan sonraki ilk iki asır içinde ideal askerdir ve devletinin gayesine ve ahlakına bağlıdır. Tanzimata kadar sürecek olan sonraki...

İdeolocya Örgüsü

İdeolocya Örgüsü

“Bu eser, benim bütün varlığım, vücut hikmetim, her şeyim… Ben, arının peteğini hendeseleştirmeye memur bulunması gibi, bu eseri örgüleştirmek için yaratıldım. Şiirlerim de, piyeslerim de, hikâyelerim de, ilim ve fikir yazılarım da sadece bu...

İbrahim Ethem

İbrahim Ethem

(5 Perde)Belh sultanıyken tacını tahtını terkedip dervişlik yoluna düşen, Veliler kervanının şanlı öncülerinden İbrahim Ethem Hazretlerinin hayatından sahneler… (Yazıldığı tarih: 1978) *** İlgili Linkler: *Tiyatro Eseri Tam Metni *Kitabı Büyük Doğu Yayınları’ndan Satın Al

Yahudilik-Masonluk-Dönmelik

Yahudilik-Masonluk-Dönmelik

Her birinin diğeriyle ruh bağı olduğu, gaye ile faaliyetin birleşerek vücut bulduğu ve hepsinin ortak paydası olan her türlü birliği çözme, dağıtma sonra da yıkma, yok etme memuriyetinde olan Yahudi, mason ve dönme; kendisine...

Vesikalar Konuşuyor

Vesikalar Konuşuyor

“Vesikalar Konuşuyor” kitabı, Üstâd Necip Fazıl’in Büyük Doğu dergilerinde (Dedektif X Bir) imzasıyla yazdığı yakın ve gizli kalmış yakın tarihe ait büyük sansasyon doğuran ifşa niteliğindeki yazılarını içermektedir. Ayrıca Ustad’ın sâf sanat ve tefekkür...