Tagged: şair

Babıadi’nin Genç Şairi

Babıadi’nin Genç Şairi

”Bütün bir mevsim, Paris’te gündüz ışığını görmedim.. Paris’te gündüz nasıldır haberim olmadı. Gün doğarken yatıyor, gecenin başlangıcında da hafakanlarla yatağımdan fırlayıp kulübe koşuyorum.” ”1924-1925 çilelerin en can yakıcısıyla hayat sürdüğü yıllar..” ..Her gencin idealinde...

Geçilmez

Geçilmez

GEÇİLMEZ Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez; Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda , yeri samur döşeli; Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada,...

Geçti, Geçti

Geçti, Geçti

GEÇTİ, GEÇTİ Geçti, geçti mevsimler… Süpürüldü takvimler. Gidenlerden kalan şey; Duvarlarda resimler, Mezarlarda isimler… Geçti, geçti mevsimler… Hani eski iklimler? Has ekmekten dilimler. Hey gidi zamane hey! Tesellisiz ilimler, Adaletsiz taksimler… Hani eski iklimler?...

Gel

Gel

GEL Yüzün bir sebepsiz korkuyla uçuk, O gün başucuma karalarla gel! Arkanda, çepçevre, kızıl bir ufuk, Tepende simsiyah kargalarla gel! Elinden, dal gibi düşerken ümit, Ne bir hasret dinle, ne bir âh işit; Bir...

Gelir

Gelir

GELİR Pervane dediğin, çerağa gelir; Sular, kıvrım kıvrım, ırmağa gelir. Bülbül kovuldu mu dil bahçesinden, Gak gak, karga; vak vak, kurbağa gelir. O yön ki, ezelle ebed arası; Ne sola kıvrılır, ne sağa gelir....

Gitti

Gitti

GİTTİ Gitti, su yollarını kıvrım kıvrım bilenler, Bir ot yığını kaldı; kökünden kesilenler… (1976)

Gittiler

Gittiler

GİTTİLER Dostlarım ev eşyamdı, bir bir gitti, diyorum. Artık boş odalarda ölümü bekliyorum. (1973)

Güle Güle

Güle Güle

GÜLE GÜLE Bu gömlek dikiş tutmaz hep söküle söküle; Bütüne gel deseler ve gitsek güle güle… (1978)

Günah

Günah

GÜNAH Sanırım, insanların her suçunda ben varım Günah uzun bir kervan, ta ucunda ben varım! (1976)