Category: Üstaddan

Üstad’ın çeşitli hususlarda kaleme aldığı mühim yazılarından bir derleme.

Şiir Ve Şair

Şiir Ve Şair

ŞİİR VE ŞAİR Mevzu, büyük: Şiir .. Necip Fazıl konuşmayı açtı. Düşüncelerini umumî hatlarıyle ve daima (imaj)larla süsleyip, fikirle beraber (artistik) idrak seviyesini kurcalayan tebliğî ve...

Şiir Ve Din

Şiir Ve Din

ŞİİR VE DİN · Dinin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur; yokluk bile yok… Şiir ve san’atsa hiç yok… · Büyük bir Fransız romancısı, romana bir ait...

Şiir Ve Cemiyet

Şiir Ve Cemiyet

ŞİİR VE CEMİYET Şiir, cemiyetin mu’adil oluşları içinde, onun bütün mazisini ihtiva eden, halini gösteren ve hususiyle istikbalinden haberler getiren harikulâde dolambaçlı bir rüyadır; ve tıpkı...

Şehir

Şehir

ŞEHİR · İslâm inkılâbı, milyonluk kitlelere, ruhî, harsî, içtimaî, iktisadî, idarî, siyasî, fennî, en ileri bir merkez edecek olan büyük (Metropolis)lerin binacısıdır. · Gece ve gündüz...

Ölü Saklayan Mezarcı

Ölü Saklayan Mezarcı

ÖLÜ SAKLAYAN MEZARCI Hikâyemi yazmak için her zaman uğradığım kahvehaneye gittim. Bu kahvehane, üst katı mahzun bir boyun gibi yana eğilmiş iki katlı bir evin alt...

Öğretmenin Hâli

Öğretmenin Hâli

ÖĞRETMENİN HALİ MANZARA Meşin top etrafındaki büyük aksiyonu düşündükçe aklımı kaybedecek gibi oluyorum. Meşin top önünde bütün ruhî kıymetler artık birer leblebi tanesi kadar küçülmüştür. İnsanoğlunun...

Zekât

Zekât

ZEKÂT Ve zekât… Almanların şu üstünde bulunduğum kürsü kalınlığında bir eseri var, zekata ait… Bunlar inanmıyorlar İslama, fakat insaf sahibidirler. İnsafı olmayan yalnız mürted olandır!.. Evet,...

Zavallı Türkçe

Zavallı Türkçe

ZAVALLI TÜRKÇE DÖRT MÜESSİR Toz, duman içinde yıkılan, alev alev yakılan, kırılan, dökülen, talan edilen, ırz ve haysiyeti kendisinden başka her el uzatana ait bırakılan dil...