Category: Üstaddan

İnşallah

İnşallah

İNŞALLAH Adamo isimli şarkıcıyı tanımıyan var mıdır? Asrımızda şöhret böylelerinin… Yeni neslin, favorili, dar pantalonlu, yarım çizme potinli delikanlılariyle mini etekli ve (Bitil) saçlı kızlarınca Adamo, askere göre (Napolyon), Komüniste nispet (Lenin), aktöre göre...

Üniversite

Üniversite

ÜNİVERSİTE · Bu emirde, olması lâzımgelenle, tasfiyesi icap eden, yanyana ve karşı karşıyadır. · Büyük Doğu âleminin Üniversitesine ait ana prensiplerin başında, Üniversite muhtariyetinin kaldırılması vardır. Bizim Üniversitelerimiz, hürriyet için hürriyeti anlamaz; gerçek hürriyeti...

Ümidimiz

Ümidimiz

ÜMİDİMİZ • Otuz yılı aşkın bir zaman çerçevesi içinde, ağzımıza erimiş kurşun dökülmesinden daha beter şartlarla pençeleşerek sesimizi çıkarabildiğimiz kesik kesik devreler ve parça parça davranışlar sonunda, eserimiz, tesirimiz ve teessürlerimiz ne oldu? •...

İlk Çile

İlk Çile

İLK ÇİLE Başımda ne sabit fikirler, kurcalayışlar, tırmalayışlar. Evvelâ, daire, yuvarlak vehmine, kıskacına düştüm. Dünya yuvarlak, güneş yuvarlak, ufuk çepçevre yuvarlak, başım yuvarlak, bileğim yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak… Her şey, her madde, bir dairenin sınırı...

İlerici – Gerici

İlerici – Gerici

İLERİCİ – GERİCİ Bana, isim söylemeye lüzum yok, pek heybetli bir mahkemedeki şahitliğimde, reis soruyor: “- Sen gerici misin? Sana gerici diyorlar! Ne dersin?” Ona orada bir misâl söyledim. Şimdi burada da tekrarlayacağım. Zaten...

İktidarların Hikâyesi

İktidarların Hikâyesi

İKTİDARLARIN HİKAYESİ Bazı rejimler, kalabalıkları, sırf ruhlarının çengellerinden tutar. Ruh müeyyidesi o kadar sağlam bir dayanaktır ki, halka, midesinden ve maddesinden her fedakârlığı yaptırabilir. İman kutupları saygı gördükçe güç yerindedir. İsterse inanış bâtışa olsun…...

İktidar Bizde Olsa Ne Olur?

İktidar Bizde Olsa Ne Olur?

İKTİDAR BİZDE OLSA NE OLUR? Kadın evine döner. İçki yasak. Kumar paydos. Kahvehane yok. Fuhş imkânsız. Yeni baştan programlaştırılıncaya kadar sinema namevcut… Her fert, devlet emrinde vazifeli murakabeli, semereli. 20 yaşından sonra bekâr erkek...

İhlâs

İhlâs

İHLÂS O hangi imamdır ki, sabah namazında mescidine kimsenin gelmediğini ve gelmeyeceğini bildiği halde yatağından kalkar, abdestini alır, mihraba geçer ve arkasında belki meleklerden bir ordu, namazını huşû içinde kılar?.. Olur da biri çıkar...

İftar Topu

İftar Topu

İFTAR TOPU İtalyanlara dair bana, çizgisi çizgisine gerçek bir vaka anlattılar, bayıldım. Roma İmparatorluğunun yıkılışından sonra mutlak ve şifasız bir tereddiye uğrıyan bu milletin, cesaret mevzuunda ne olduğunu anlamak için bu vakayı dinlemeli… Vaka...

Yeni Padişah Huzurunda

Yeni Padişah Huzurunda

YENİ PADİŞAH HUZURUNDA Veliaht Vahidüddin Efendiye Almanya seyahatinde refakat eden Mustafa Kemal Paşa’nın (Karlsbad)da tedavideyken yaveri Cevat Abbas’tan aldığı telgraf üzerine istanbul’a geldiğini ve bu defa Sultan Vahidüddin ile karşılaşmak üzere saraydan gün istediğini...