Category: Üstaddan

Felix Culpa ( Feliks Kulpa )

Felix Culpa ( Feliks Kulpa )

FELİX CULPA ( FELİKS KULPA ) Lâtinlerin bir tâbiri var: (Feliks Kulpa)… “Mes’ud cinayet” demek, kutlu hatâ, mübarek cürüm… Hem mes’ud hem cinayet?.. Nasıl şey bu?...

Fedakarlık

Fedakarlık

FEDAKARLIK • Büyük dâvanın evvelâ vecd ve divaneliğine, sonra da cesaret ve hamlesine malik bulunmamak yüzünden, onun başlıca ahlâkî esaslarından biri olan fedakârlığa tamamiyle yabancı, ömür...

Fatih Şöyle Dese…

Fatih Şöyle Dese…

FATİH ŞÖYLE DESE… Kendi iddianız ve tâbirinizle, İstanbul fethinin 500 üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyorsunuz. Ne yüzle buna hazırlandığınızı, ne bakımdan bu fethin topraklarında irfan ve...

Fatih Dirilecektir!

Fatih Dirilecektir!

FATİH DİRİLECEKTİR! Birgün Fatih dirilecektir!!! Evet, lâf ve hayal âleminde değil, doğrudan doğruya madde ve hakikat dünyasında Fatih dirilecektir!!! Birgün, Fatih, sandukasının ihtiyar kapağını genç omuzlarıyle...

Fârikalar-İncelikler

Fârikalar-İncelikler

FÂRİKALAR-İNCELİKLER Frenklerin nüans dediği, iki benzer renk arasındaki incelik, gaamıza, ton farklarını mefhumlaştırıcı bir kelime var.Bu kelimelerin “gaamıza” tabirinde bulduğu nihai anlamıyla, incelikler din-i İslamda kıl...

Eşşek Hürriyeti

Eşşek Hürriyeti

EŞŞEK HÜRRİYETİ Namaz müspet aksiyoniyle bilinir; yani kılındığı görülmekle… Kılınmazken kılınmadığı belli değil… Oruç ise bunun aksidir. Menfi aksiyoniyle anlaşılır; yani tutulmadığı surata çarpılmakla… Tutulurken de...

Esrar

Esrar

ESRAR İhata edilen her şey, ihata edenin esrarı içindedir. Her şey Allah tarafından ihata edilmiştir. Böylece insan ruhunu, hayranlık, vecd ve aşka sokan, esrardır; ve esrar...

Ecevit ve Dil Üzerine

Ecevit ve Dil Üzerine

ECEVİT VE DİL ÜZERİNE -Şu sıralarda solda da bazı imzalar Dil Kurumu’nun çalışmalarına tenkitler yöneltiyor.. -Ecevit’i biliyorsunuz.. Robert Kolej’deyken benim talebemdi. Kitabı var kendisinin, evvela Necip...

Ebedi Yeni

Ebedi Yeni

EBEDİ YENİ Bütün dünya zaman ve mekânı boyunca, bizim ideolocyamızın ruha ve maddeye nakşedilebilmesi için gereken şartlarla, başka ideolocyaların şartları arasındaki nisbet bakımından, bizim aleyhimize tecelli...

Dört Köşe Meydan

Dört Köşe Meydan

DÖRT KÖŞE MEYDAN Yarabbi; (11 Mayıs 1953 Pazartesi akşamı, Ankara Hapishanesi revirinde dişçi odası, saat 7.30) bu satırları karaladığım, şu anda, senden, bu dünya cehennemine bir...