Category: Üstaddan

Ruh İle Nefs

Ruh İle Nefs

RUH İLE NEFS – Ey nefs, sen bende ne korkunç şeysin! Bana o kadar bitişiksin ki, gölgem, sana nisbetle yabancım…Öyle içimdesin, bendesin ki, şu anda hitap...

Ruh Röntgeni

Ruh Röntgeni

RUH RÖNTGENİ Cumhuriyet devresinin çok partili çığırında, kökü gerilerde olarak bir nevi politika esnafına ait ruh röntgeni raporudur: Bezik oyununda usta… Saçı ağarmış olsa da favorili…...

Ruh Muvazenesi’nden

Ruh Muvazenesi’nden

RUH MUVAZENESİ’NDEN Yeni Anadolu gençliği örneği… İşte bu örnek, Allah’ın verdiği nimetleri dile getirmek borcu adına söyleyelim ki, yine Hakk’ın iradesiyle, doğrudan doğruya bizim eserimizdir; ve...

Ruh Hastalığı

Ruh Hastalığı

RUH HASTALIĞI Bir devirde, (İnönü devr-i şekâveti) bir İsviçre gazetesi şöyle yazmıştı: “Türkiye’de ne siyasî, ne idarî, ne iktisadî, ne içtimaî bir buhran vardır; bütün felâketler...

Roman

Roman

ROMAN Roman, icatçı bir hayat taklididir. * Olurların, olabilirlerin, olamazların, olması özlenenlerin, hatta olmuş olanların, mutlaka ( dinamik ) vâkıalar zinciri içinde demeti, dizisi, sergisi roman…...

Robdöşambr

Robdöşambr

ROBDÖŞAMBR Üniversite semtinde bir çay salonunun, oturduğum yere en yakın masasında bir çift genç… Onları tam iki saat inceledim. Birbirlerine abanmış, tam iki saat konuştular. Sonra...

Resimli Kur’ân

Resimli Kur’ân

RESİMLİ KUR’ÂN Din işlerinde güya yenilik sevdâlısı yeni bir İranlı sapık… Humeyni rejimi tarafından ne nispette himaye gördüğünü bilmediğimiz bu sapık dalâletini bir takım broşürlerle yaymak...

Rahmet Ve Kahır

Rahmet Ve Kahır

RAHMET VE KAHIR İş onun rahmetini hayâl etmeye gelince, âlemde affedilmeyecek hiçbir şey gösteremem, bulamam, tasarlayamam. İş onun kahrını hayâl etmeye gelince de , bilmem ki,...

Patlama

Patlama

PATLAMA Maddeci şöyle konuşur; – Artık felsefe devri geçmiştir. Bir şeyi anlamak, onun künhüne nüfuz etmek, fikirle mücerretleri kuşatmak diye (metafizik) bir sıkıntıya yer kalmamıştır. Pratikte,...

Pascal

Pascal

PASCAL Varlık yokluk hakkında meşhur bir sözü var (Dekart)ın: “Mademki düşünüyorum, öyleyse varım!” Buna bir nev’i tahkikçi iman yolu da diyebiliriz. (Dekart)ın yanı başında, bütün Batının...