Category: Üstaddan

Ruh İle Nefs

Ruh İle Nefs

RUH İLE NEFS – Ey nefs, sen bende ne korkunç şeysin! Bana o kadar bitişiksin ki, gölgem, sana nisbetle yabancım…Öyle içimdesin, bendesin ki, şu anda hitap ettiğim mi nefs, hitap eden mi, ayırt edemem…...

Ruh Röntgeni

Ruh Röntgeni

RUH RÖNTGENİ Cumhuriyet devresinin çok partili çığırında, kökü gerilerde olarak bir nevi politika esnafına ait ruh röntgeni raporudur: Bezik oyununda usta… Saçı ağarmış olsa da favorili… Hazım cihazı mükemmel; uykusu dipsiz karanlık… Karısının ayda...

Ruh Muvazenesi’nden

Ruh Muvazenesi’nden

RUH MUVAZENESİ’NDEN Yeni Anadolu gençliği örneği… İşte bu örnek, Allah’ın verdiği nimetleri dile getirmek borcu adına söyleyelim ki, yine Hakk’ın iradesiyle, doğrudan doğruya bizim eserimizdir; ve — daima Hakkın iradesi icabı — biz olmasaydık,...

Ruh Hastalığı

Ruh Hastalığı

RUH HASTALIĞI Bir devirde, (İnönü devr-i şekâveti) bir İsviçre gazetesi şöyle yazmıştı: “Türkiye’de ne siyasî, ne idarî, ne iktisadî, ne içtimaî bir buhran vardır; bütün felâketler ruhîdir ve ruhî sebeplere bağlıdır. Türkiye bir (psikoz-ruh...

Roman

Roman

ROMAN Roman, icatçı bir hayat taklididir. * Olurların, olabilirlerin, olamazların, olması özlenenlerin, hatta olmuş olanların, mutlaka ( dinamik ) vâkıalar zinciri içinde demeti, dizisi, sergisi roman… * Böyle olunca, roman, aslî mahiyeti bakımından bir...

Robdöşambr

Robdöşambr

ROBDÖŞAMBR Üniversite semtinde bir çay salonunun, oturduğum yere en yakın masasında bir çift genç… Onları tam iki saat inceledim. Birbirlerine abanmış, tam iki saat konuştular. Sonra da… İddia edebilirim ki, dünyada, bu çift kadar...

Resimli Kur’ân

Resimli Kur’ân

RESİMLİ KUR’ÂN Din işlerinde güya yenilik sevdâlısı yeni bir İranlı sapık… Humeyni rejimi tarafından ne nispette himaye gördüğünü bilmediğimiz bu sapık dalâletini bir takım broşürlerle yaymak ve propagandasını yapmak faaliyetindedir. Aynı broşür bana da...

Rahmet Ve Kahır

Rahmet Ve Kahır

RAHMET VE KAHIR İş onun rahmetini hayâl etmeye gelince, âlemde affedilmeyecek hiçbir şey gösteremem, bulamam, tasarlayamam. İş onun kahrını hayâl etmeye gelince de , bilmem ki, O’ndan habersiz tek nefes ebediyyen kahrolmak için yeter...

Patlama

Patlama

PATLAMA Maddeci şöyle konuşur; – Artık felsefe devri geçmiştir. Bir şeyi anlamak, onun künhüne nüfuz etmek, fikirle mücerretleri kuşatmak diye (metafizik) bir sıkıntıya yer kalmamıştır. Pratikte, eşya ve hadiseleri tasarruf, onlara tahakküm, onları verimlendirme...

Pascal

Pascal

PASCAL Varlık yokluk hakkında meşhur bir sözü var (Dekart)ın: “Mademki düşünüyorum, öyleyse varım!” Buna bir nev’i tahkikçi iman yolu da diyebiliriz. (Dekart)ın yanı başında, bütün Batının en büyük kafa telâkki ettiği (Paskal) vardır. Birbiri...