Category: Üstaddan

İdeal

İdeal

İDEAL -İdeal,eşya ve hadiseler üzerinde kendi nakşını görmek isteyen bir fikrin belirttiği hasret,iştiyak,hayal ve plandır;ve eğer ideolocya bir beyin ise ideal de kalbtir. -Küçük ve miskin fikre dayanan hiçbir arzu,heves,merak ve davranış ideal olamaz.Bir...

Sırtlan

Sırtlan

SIRTLAN İç Anadoluda atla seyahat ediyordum. O gün diz boyunca yağan kar yolumu o kadar güçleştirmişti ki varacağım konağın henüz yarı yoluna erişemeden, bir deniz gibi dümdüz ovada geceyle karşılaştım. Mehtapsız fakat açık ve...

Netice Bizimdir!

Netice Bizimdir!

NETİCE BİZİMDİR! Dostlar, sormayın bize, bedbin miyiz diye! Bize sormayın, muvaffakiyet yolunda, büyük veya küçük, bir ümide yer var mı diye! Bu son derece ince ve girift bir nüktedir dostlar! Birazcık inhiraflı bir anlayış...

Dua

Dua

DUA Allahım! Masallarda, çocuğu olmayan çiftlerin yaptığı gibi, hangi tılsımlı elmanın yarısını Türk edibi ve öbür yarısını Türk okuyucusu yiyecekse yese de, hakikî Türk münekkidi doğsa… Allahım! (Fuzulî)yi, (Sinan)ı, (Yesarî)yi, (Itrî)yi doğuran Türk cemiyeti,...

Büyük Facia

Büyük Facia

BÜYÜK FACİA Pazar günkü maçta bir kulübün kalecisi, hakemi evire çevire dövmüş. Dişlerini kırmış, suratını kan içinde bırakmış. Hadiseye dair fazla hiçbir izaha lüzum yok… Bir maçta kaleci, her sınıftan binlerce seyirci karşısında hakemin...

Büyük Doğu Cemiyeti

Büyük Doğu Cemiyeti

BÜYÜK DOĞU CEMİYETİ SUAT AK BÜYÜK DOĞU CEMİYETİ (28 HAZİRAN 1949-26 MAYIS 1951) ‘Büyük Doğu 4 sahifelik küçük gazete şeklinde 4 üncü devresini yürütürken yaptığımız ateşli bir ilanla dava ve ideal arkadaşlarımızı Büyük Doğu...

Bir İbret Dersi

Bir İbret Dersi

BİR İBRET DERSİ Geçenlerde Televizyonda bir Rus filmi seyrettim. Tek kelimeyle bir harika!.. Mevzuu, ruh tahlilleri, sanat anlayışı, sadeliği ve her türlü özentiden uzaklığı, fotoğrafları ve çürümüş Batı cemiyetinin kıymet hükümlerine aykırılığı noktasından ibret...

! Ve ?

! Ve ?

! VE ? Nida ve istifham; yani (!) ve (?).. Harbin başından bu işaretlerden biri cermenleri, öbürü de, lâtinleri temsil etti. Almanların başlangıçtaki vaziyeti, suali düşünülmiyen bir nida oldu; Fransızlardaki de, cevabı aranmıyan bir...