Category: Üstaddan

Ben Ve Oğlum

Ben Ve Oğlum

BEN VE OĞLUM Altıncı çocuğumun dünyaya geldiğini duyan ve benim dünya görüşüme pek dost olmayan bir arkadaş şöyle dedi: -O kadar çocuk sahibi oluyorsun ki, şu kimseye anlatamadığın dâvayı kabul ettirebilmek için galiba çocuk...

Ben

Ben

BEN Allah ‘ben’ kelimesinin belasını versin! Tevekkeli,cihanın en büyük velîlik derecesini bize dünya gözüyle göstermiş olan Esseyyid Abdülhakîm Efendi Hazretleri,bir eserlerinde şöyle buyurmadılar: “-Hiçbir velî ‘ben’diyemez;mevzuunu bulamaz ki,bu mefhumu kullanabilsin…” Dâvamızın,bir cam sathında yayılan...

Bekliyoruz!

Bekliyoruz!

BEKLİYORUZ! • Kanunî devrinden beri gerçek inkılâbı bekliyoruz. • Gerileme ve çürüme tarihimizin başı, kendisindeki evvelki vecd ve aşk devirlerinin hıziyle Türk cemiyetini hükümranlıklar şâhikasına çıkarmış olmasına rağmen Kanunî devrindedir. Bütün zafer ifadesi dışta...

Beklenen Zuhur

Beklenen Zuhur

BEKLENEN ZUHUR 1975’de, Milletlerarası İslâm Talebe Teşekkülleri 3. Genel Konferansı’nda… Sizi, Türk Milletinin değil, içinde Türk’ün de eridiği İslam bütünlüğünün genç ve aydın temsilcileri sıfatiyle ve aşkla selâmlarım. Sözlerim, her biri kâmusluk çapta tafsilât...

Beklenen Sanatkâr Hitabesi

Beklenen Sanatkâr Hitabesi

BEKLENEN SANATKÂR HİTABESİ Birinci Dünya Harbinden bugüne kadar sanat hayatımız üzerinde verilmiş hükümlerin özü toptan ve kabaca şudur: – Sanat yok, sanatkâr yok, hareket yok! Yeni nesil kuvvetsiz, gayesiz, nizamsız… Nerede beklenen sanatkâr?.. Bu...

Bayram-Kandil

Bayram-Kandil

BAYRAM-KANDİL • Bayram, günlük dış faaliyetin tatil edildiği ve İslâmî zevk ve nişatın merasimleştirdiği bellibaşlı günler… Yılda 7 gün… 3 günü Ramazan, 4 günü Kurban bayramı. • Bu günlerde evler temizlenir, en yeni elbiseler...

Bayram

Bayram

BAYRAM Deliye her gün bayram… Muztaribe hiçbir gün… Allahın gerçek bayramı baş üstüne… Zalimin sahte bayramı ayak altına… Bugün, Yaradanın ilâhî ziyafet günlerinden biri… Bütün seneyi oruçlu geçiren bir zâhid, yalnız bu günlerde oruç...

Batının İki Yüzü

Batının İki Yüzü

BATININ İKİ YÜZÜ Batılı, bize kendi zehirini geçirmiş bir frengilidir. Nasıl frengi, Frenk hastalığı mânasına geliyorsa işte öyle!.. Ruh frengisi, Batının hastalığı… Ve onun iki yüzü var; Biri kendi haline bakıp buruş buruş ağlayan,öbürü...

Batının Kendisine Bakışı

Batının Kendisine Bakışı

BATININ KENDİSİNE BAKIŞI Batının Batıya bakışı, (mayonez)in içindeki zeytinyağı, limon ve yumurta unsurları gibi, kendi kendisini üç esasa irca etmekle başlar: Eski Yunan, Roma ve Hıristiyanlık… Bu bakımdan Garp, kendi tahlil raporunu imza etmekte...

Batı’nın Doğu’ya Bakışı

Batı’nın Doğu’ya Bakışı

BATI’NIN DOĞU’YA BAKIŞI Herşeyden evvel, ilk Doğu – Batı tefrikini yapan Garplıdır. Eski Yunan’da tarih babası (Herodot), yalnız kendi kavminden ibaret bildiği ve o zamanlar mânada yalnız kendi kavminden ibaret Garp dünyasına şarktan toslayan...