Category: Üstaddan

Zarâfet Ve Estetik

Zarâfet Ve Estetik

ZARÂFET VE ESTETİK Şimdi din yobazına geldik. Dış görünüşle fazla alâkam yok, ama, din yobazının fiziği de çarpıyor gözüme: Kazma gibi dişler… Şu kefereye bu lâfları...

Zamanın Sırrı

Zamanın Sırrı

ZAMANIN SIRRI Ferdin hem derinliğine, hem genişliğine doğru tek çilesi, bütün mezhepleri, bütün dünya görüşlerini, bütün davranışlarını bir araya getirmiş olarak şu birkaç kelimede hülasa edilebilir:...

Zamanın Mimarisi

Zamanın Mimarisi

ZAMANIN MİMARİSİ Madem ki zaman geçiyor ve hastanenin asma saatindeki yelkovanlar dönüyor,elbette bu yelkovanlar gece yarısını gösteren işaretin de üstünden geçecek ve saat 12’yi çalacaktır. Bu...

Yusufcuk

Yusufcuk

YUSUFCUK Benim ismim Yusuf… Bu ismi bana bir kuş taktı. Ağaçlık bir yerde oturuyordum. Dalgındım. Dangın mı? Kendimi didik didik yemek, gagalamak istiyordum. Öylesine dertliydim. Kulağıma...

Yunus Emre Hassasiyeti

Yunus Emre Hassasiyeti

YUNUS EMRE HASSASİYETİ (1962’de, Milliyetçiler Derneği’nin Yunus Emre Gününde…) Yunus Emre’nin hassasiyeti değil, Yunus Emre hassasiyeti… Anadolu’nun ruhu yerine, Anadolu ruhu der gibi bir şey… Anadolu’nun...

İtidal

İtidal

İTİDAL Şeytan daima mübalağanın yanındadır. Her ne işte olursa olsun, mübalağanın yanında.. Yani hakikati karartmanın yanında.. Çok defa tefritte, olamayınca ifrattadır.. Ah itidal!.. Sen ne büyük...

İstanbul

İstanbul

İSTANBUL Ben İstanbul’un kara sevdalısıyım. Sevmek; ne kolay lâf bu böyle!.. – Filân şeyi seviyorum, falan şeyi sevmiyorum! Diye, en ucuz, keyfî ve insiyaki hükümlerimizi, çok...

Üstad’ın Yazdığı Önsöz

Üstad’ın Yazdığı Önsöz

ÜSTAD’IN YAZDIĞI ÖNSÖZ Üstadın, Ahmed Davudoğlu’nun ‘Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri’ isimli kitabına yazdığı önsöz: GÜNÜMÜZÜN seyrek ilim adamlarından ve gerçek takva ve huşu sahibi olduğuna...

Üstad’ın Türklüğe Hakaret Davasından/1947

Üstad’ın Türklüğe Hakaret Davasından/1947

ÜSTAD’IN TÜRKLÜĞE HAKARET DAVASI’NDAN/1947 “Yüksek muhakemenize karşı kuru usul ve basit (prosedür) yoluyla söylenecek son söz, bu âna kadar riyazî bir ispata kavuşturmuş bulunduğumuz emniyetiyle, şudur:...

Üstad’ın Sümerbank Savunması’ndan/1946

Üstad’ın Sümerbank Savunması’ndan/1946

ÜSTAD’IN SÜMERBANK SAVUNMASI’NDAN/1946 “Latinlerin (Ekuitas), Fransızların (Ekite), Türklerin de Hakkâniyet dediği ulvî ölçüden, şimdi bize tayini gereken cezayı isteyeceğiz. Bu zamana kadar üzerinde gezindiğimiz girift ve...