Tagged: şair

Ağlayan Çocuklar

Ağlayan Çocuklar

AĞLAYAN ÇOCUKLAR Kafesli evlerde ağlar çocuklar, Odalarda akşam olurken henüz. O zaman gözümün önünde parlar, Buruşuk buruşuk, ağlayan bir yüz. Ne vakit karanlık kaplarsa yeri, Başlar...

Ağız

Ağız

AĞIZ Ah şu bizim edepsiz, biçim biçim ağzımız: Bazımız ordan yutar, küfür kusar bazımız… (1983)

1000 Yıl Sonra Tarih

1000 Yıl Sonra Tarih

1000 YIL SONRA TARİH Bin sene evvel, iğne uciyle delindi zar; Resûlden haber geldi, mezarsız öldü Sezar!.. (1947)

101 Hadis’ten / Ahlak-Doğruluk-Hak-Adalet

101 Hadis’ten / Ahlak-Doğruluk-Hak-Adalet

101 HADİS’TEN AHLAK-DOĞRULUK-HAK-ADALET -54- «İnsanda güzel ahlâk için, gönderilişim; Ahlâkı nokta nokta tamamlamaktadır işim…» • «İslâmda üstün insan, Ahlâkı bütün insan…» • «Müftüler verse de fetvâyı,...

101 Hadis’ten / Dünya-Ahiret-Sabır-Gayret

101 Hadis’ten / Dünya-Ahiret-Sabır-Gayret

101 HADİS’TEN DÜNYA-AHİRET-SABIR-GAYRET -56- Ecel ânına değin «Ölüm dilemeyin!» • «Yaradanın sevgisine gerekli Amel o ki, az olsa da sürekli…» • «Bakmayın, namazlı, oruçlu kişi nasıl?.....

101 Hadis’ten / Güzellik-Yenilik-İncelik-Aşk

101 Hadis’ten / Güzellik-Yenilik-İncelik-Aşk

101 HADİS’TEN GÜZELLİK-YENİLİK-İNCELİK-AŞK -57- Her güzel, daha güzele yaver; «Allah güzeldir, güzeli sever…» • Güzel yüzlülerden devşir çiçeği; «Güzel yüzlülerden iste gerçeği!» • «Erkeğin güzelliği dilinde,...

101 Hadis’ten / Kötülük-Zulüm-Nefs-Cihad

101 Hadis’ten / Kötülük-Zulüm-Nefs-Cihad

101 HADİS’TEN KÖTÜLÜK-ZULÜM-NEFS-CİHAD -55- «Ateş nasıl yerse hep bitikleri, Kıskançlık öyle yer iyilikleri…» • «Yoktur hasislikten beter bir illet…» Dini karartmaya yeter bir illet… • «Komşuları...

101 Hadis’ten / Terbiye-Ülfet-Af-Merhamet

101 Hadis’ten / Terbiye-Ülfet-Af-Merhamet

101 HADİS’TEN TERBİYE-ÜLFET-AF-MERHAMET -58- «Ruhlar iki saf asker, kin ve aşkı bölüşür; Bir olanlar el ele, olmayanlar dövüşür.» • «Büyükler oturun, âlimlerle konuşun, Hakîmlerle buluşun!» budur...

İşçi

İşçi

İŞÇİ Bir milyon Türk’ün Avrupa’da çalışması ayıptır, yüzkarasıdır!.. Avrupalı bunu size söylemez, çünkü menfaati vardır. Bir gün Münih’te, havaalanında yürüyen merdivenden indim. Baktım; bir adam hela...