Üstad’ın Kitapları

Üstad’ın kitapları hakkında genel bilgi içeren döküman alanımız.

image_pdfimage_print

Çile

ÇİLE Baş eser… 1925’de “Örümcek Ağı”, 1928’de “Kaldırımlar”, 1932’de “Ben ve Ötesi”, 1953’de “Sonsuzluk Kervanı” ve 1969’da “Şiirlerim” ismiyle yayınlanmış şiir kitaplarının bir çok bakımdan kendini ifadelendiremediğini söyleyen Necip Fazıl Kısakürek’in, 1922’de Yeni Mecmua’da yayınlanmış ilk şiirinden başlayarak bizzat kendisi tarafından süzülen, ayıklanan, düzeltilen ve bir araya getirilen bütün şiirleri… Ve Poetikası… Bir yanda belli başlı bir sanat anlayışından tüten …

Read More »

Çerçeve 1-6

ÇERÇEVE 1-5 Üstadın önemli kitap serilerinden birisi de Çerçeve serisidir. Bu seride, Üstadın, 1939’dan 1978 yılına dek kaleme almış olduğu Çerçeve başlığını taşıyan günlük fıkraları derlenmiştir. Seri, şu anda 5 kitaptan oluşmaktadır ve Üstadın günlük hadiseler üzerindeki tahlil ve hükümlerini öğrenerek ufuk geliştirmek amacıyla tercih edilmesi, okunması gereken bir seridir. Serinin devam edeceği belirtilmektedir. Serinin birinci kitabında, Üstad’ın 25 Ocak …

Read More »

Çepçevre Sosyalizm, Komünizm Ve İnsanlık

ÇEPEÇEVRE SOSYALİZM, KOMÜNİZM VE İNSANLIK Eserde, evvelâ yarım ve eksik bir sistem halindeki sosyalizm, daha sonra da onun kıvamını tam bulmuş şekli olarak komünizm muhasebe edilir. Tabiat, insan ve toplum arasındaki münasebet ile iş ve kıymet denkleşmesini ana ölçülere kavuşturan metafizik planda bir “Giriş”ten sonra, eserin yazılış amacı yönünde insan ve kâinat iptalcisi sosyalizm ve komünizm mezheplerinin fikrî analizi ve …

Read More »

Büyük Doğu Cemiyeti

28 Haziran 1949 tarihinde seçimlere iştiraki mümkün bir “Parti” hüviyetinde kurulan ve 26 Mayıs 1951’de kendini tasfiye zorunda kalan Büyük Doğu Cemiyeti’nin kuruluşundan feshine kadar bütün macerasını, Büyük Doğu Dergisi’nin 1949-1951 devresinde “Cemiyet” başlığı altındaki yazılardan takip etmek mümkündür. Kitap, Büyük Doğu Cemiyeti ile ilgili bu yazıları ihtiva etmektedir. *Kitabı Büyük Doğu Yayınları’ndan Satın Al

Read More »

Benim Gözümde Menderes

BENİM GÖZÜMDE MENDERES Demokrat Parti, daha kurulduğu andan itibaren Necip Fazıl için bir muvazaa partisi olmaktan öte bir anlama sahip değildir. Adnan Menderes ise hep bir ümit mevzuu olarak kalmış, fakat bir türlü kendisinden beklenen “hep”çi ve “gözükara” tavrı takınamamıştır. Necip Fazıl bu eserinde, Adnan Menderes vasıtasiyle bir nevi kendi siyasi hal tercümesini kaleme almıştır. Adnan Menderes ile Demokrat Partiyi …

Read More »

Bediüzzaman Said Nursi

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ Bu kitap, Said Nursi’nin kısa bir biyografisini ve “Risale-i Nur”dan sadeleştirilmiş bazı önemli bölümleri barındırmaktadır. *** İlgili Linkler: *Kitabı Büyük Doğu Yayınları’ndan Satın Al

Read More »

Başbuğ Velilerden 33 (Altun Silsile)

BAŞBUĞ VELÎLERDEN 33 (Altun Silsile) “Velîler Ordusu” kitabında hayatı anlatılan 333 Velînin içine, “Bir” sayısını Allah Resulüne verdikten sonra mukaddes emaneti O’ndan alıp günümüze kadar getiren, O’nunla beraber 33 büyük ferd, esere bilhassa alınmamıştı. İşte, Necip Fazıl’ın kaleminden oraya alınmayan ve hususî bir kolu, “Silsile-i Zeheb-Altun Halka”yı oluşturan 33 mâna kahramanının kelâma bürünebildiği kadarıyla mukaddes hayatları… *** İlgili Linkler: *Başbuğ …

Read More »

Başmakalelerim 1-2-3

Baş Makalelerim 1: 1950’nin başlarından itibaren Necip Fazıl’ın bilhassa Büyük Doğu dergi ve gazetelerinde o gün veya o haftanın gündemini teşkil eden konular ve baş meseleler etrafında kaleme aldığı makâleler. Bu dizinin ilk kitabında, 1952-54 tarihleri arasında yazılmış başmakâleler derlenmiştir. *** Baş Makalelerim 2: Baş makâle dizisinin ikinci kitabı, 1956’da günlük ve 1959’da haftalık olarak yayınlanan Büyük Doğu dergilerinde yayınlanmış …

Read More »

Batı Tefekkürü Ve İslâm Tasavvufu

BATI TEFEKKÜRÜ VE İSLÂM TASAVVUFU Bu eser, 1962 yılının Ramazan ayında üç gece teravihten sahur vaktine kadar konferans şeklinde verildikten 20 sene kadar sonra bizzat Necip Fazıl tarafından kitaplaştırılmış ve İdeolocya Örgüsü’ne bağlı olarak en başa alınması gereken verimlerinden biri olarak gösterilmiştir. İki ana bölümden oluşan kitapta, “Batı Tefekkürü” başlığı altında İlkçağ felsefecilerinden başlayarak günümüze kadar ulaşan Batı düşünce çizgisi …

Read More »

Bâbıâli

BÂBIÂLİ Bu kitap, Necip Fazıl’ın Türk entellektüeller muhiti Bâbıâliyi, bizzat merkezinde olarak şahıs şahıs bir kıymet hükmüne bağladığı, kendini ise acımasız bir nefs muhasebesine tâbi tuttuğu otobiyografik eseridir. “O ve Ben”le birlikte Necip Fazıl mevzuunda anahtar olmak hususiyetiyle de ayrı bir değer kazanan eserde, “Bâbıâli, Tanzimat sonrası, her an oluş veya bir türlü olamayış buhranları içinde kıvranan Türk cemiyetinin boğaz …

Read More »
amın oglu linklerini aldım birdaha link kaldır nekadar hacklink in varsa sitelere bildiririm. amcık