Category: Sınıf Çalışmalarımız

Aralık Kapı (Şiir İncelemesi)

Aralık Kapı (Şiir İncelemesi)

ARALIK KAPI Bu dünya bir kuyu, havasız çömlek Daralıyorum! Kelime, mânayı boğan bir gömlek Paralıyorum! ALLAH ismi varken lügat ne demek Karalıyorum! Kapımı, buyursun, diye o melek Aralıyorum! Üstadın doğumundan ölümüne kadar hayat çizgisini...

Ana Kaynak İslam

Ana Kaynak İslam

ANA KAYNAK İSLAM Herhangi bir iddia sahibi olmaksızın ve üstadın İdeolocya Örgüsü eserini daha kolay kavrama gayesi ile hazırladığımız bu çalışmada “ortaya koyduğumuz her türlü kayda değer noktalar üstada aitken, manasını yansıtamadığımız veya yanlış...

Allah Derim (Şiir İncelemesi)

Allah Derim (Şiir İncelemesi)

ALLAH DERİM Hiç şüphesiz dünya, ahiretin tarlası mahiyetindedir. Dipsiz fâniliği, gelip-geçiciliği ve mütenahiliği içerisinde dünya, nâmütenahi sır ve mâna sahibidir. Bu hudutsuz mâna, Hak ve Hakikat yolcusu bir beşerin vâkıf olması gereken uçsuz bucaksız...

Ahşap Konak (Eser İncelemesi)

Ahşap Konak (Eser İncelemesi)

AHŞAP KONAK “Düşürüldü kitabım işlemeli rafından, Ceylandan doğma çakal nesiller tarafından…”[*] Ahşap konak, bir devrin rengini, çizgisini ve ruhunu taşımaktadır. Her bir katı başka âlem olan konağın içinde ise 3 farklı neslin rengiyle, çizgisiyle,...

1- Adımız, Davamız, Manâmız

1- Adımız, Davamız, Manâmız

1- ADIMIZ, DAVAMIZ, MANÂMIZ Herhangi bir iddia sahibi olmaksızın ve üstadın İdeolocya Örgüsü eserini daha kolay kavrama gayesi ile hazırladığımız bu çalışmada “ortaya koyduğumuz her türlü kayda değer noktalar üstada aitken, manasını yansıtamadığımız veya...