N-F-K.com

Aç Kapıyı

Aç Kapıyı

AÇ KAPIYI Aç kapıyı, haber var, Ötenin ötesinden! Dudaklarda şarkılar, Kurtuluş bestesinden. Biz geldik, bilen bilsin! Gönül gönül girilsin, İnsanlar devşirilsin, Sonsuzluk destesinden… (1949)

Açıklarda

Açıklarda

AÇIKLARDA Bir ağızdan çalınan düdükler, kalın kalın, Boşlukta tos vuracak nokta arayan çığlık. Koşup, yılanlar gibi üzerinden suların, Arıyor teknemizi oturacak bir sığlık. Omuz omza şahlanan dalgalar, büyük büyük, Bir ses işitip ürkmüş, sürülerle...

Ağlayan Çocuklar

Ağlayan Çocuklar

AĞLAYAN ÇOCUKLAR Kafesli evlerde ağlar çocuklar, Odalarda akşam olurken henüz. O zaman gözümün önünde parlar, Buruşuk buruşuk, ağlayan bir yüz. Ne vakit karanlık kaplarsa yeri, Başlar çocukların büyük kederi; Bakınır, korkuyla dolu gözleri: Ya...

Ağız

Ağız

AĞIZ Ah şu bizim edepsiz, biçim biçim ağzımız: Bazımız ordan yutar, küfür kusar bazımız… (1983)

1000 Yıl Sonra Tarih

1000 Yıl Sonra Tarih

1000 YIL SONRA TARİH Bin sene evvel, iğne uciyle delindi zar; Resûlden haber geldi, mezarsız öldü Sezar!.. (1947)

101 Hadis’ten / Ahlak-Doğruluk-Hak-Adalet

101 Hadis’ten / Ahlak-Doğruluk-Hak-Adalet

101 HADİS’TEN AHLAK-DOĞRULUK-HAK-ADALET -54- «İnsanda güzel ahlâk için, gönderilişim; Ahlâkı nokta nokta tamamlamaktadır işim…» • «İslâmda üstün insan, Ahlâkı bütün insan…» • «Müftüler verse de fetvâyı, Kalbine danış sen, dâvayı!» • «Allah ne yüze,...

101 Hadis’ten / Dünya-Ahiret-Sabır-Gayret

101 Hadis’ten / Dünya-Ahiret-Sabır-Gayret

101 HADİS’TEN DÜNYA-AHİRET-SABIR-GAYRET -56- Ecel ânına değin «Ölüm dilemeyin!» • «Yaradanın sevgisine gerekli Amel o ki, az olsa da sürekli…» • «Bakmayın, namazlı, oruçlu kişi nasıl?.. Siz bakın kişinin parayla işi nasıl?» • Rızktan...

101 Hadis’ten / Güzellik-Yenilik-İncelik-Aşk

101 Hadis’ten / Güzellik-Yenilik-İncelik-Aşk

101 HADİS’TEN GÜZELLİK-YENİLİK-İNCELİK-AŞK -57- Her güzel, daha güzele yaver; «Allah güzeldir, güzeli sever…» • Güzel yüzlülerden devşir çiçeği; «Güzel yüzlülerden iste gerçeği!» • «Erkeğin güzelliği dilinde, lisanında…» Güzel konuşan, Hakkın en büyük ihsanında… •...

101 Hadis’ten / Kötülük-Zulüm-Nefs-Cihad

101 Hadis’ten / Kötülük-Zulüm-Nefs-Cihad

101 HADİS’TEN KÖTÜLÜK-ZULÜM-NEFS-CİHAD -55- «Ateş nasıl yerse hep bitikleri, Kıskançlık öyle yer iyilikleri…» • «Yoktur hasislikten beter bir illet…» Dini karartmaya yeter bir illet… • «Komşuları açken» hissiz ve gafil «Karnını doyuran müslüman değil..»...

101 Hadis’ten / Terbiye-Ülfet-Af-Merhamet

101 Hadis’ten / Terbiye-Ülfet-Af-Merhamet

101 HADİS’TEN TERBİYE-ÜLFET-AF-MERHAMET -58- «Ruhlar iki saf asker, kin ve aşkı bölüşür; Bir olanlar el ele, olmayanlar dövüşür.» • «Büyükler oturun, âlimlerle konuşun, Hakîmlerle buluşun!» budur yolu oluşun! • Ziyarette, izinsiz, engellidir önünüz; «İzin...