Büyük Doğu’da Yer Alan İmzaların Tam Listesi

BÜYÜK DOĞU’DA YER ALAN İMZALARIN TAM LİSTESİ

Okumayı sevmeyen ve çaplı müteffekir yetiştirme hususunda gayet kısır kalmış milletimizin, bir kısmı halis bir niyetten doğmuş da olsa pek çok kalitesiz dergi çıkardığı ve matbuatımızın devir devir kelepir yayınlar çöplüğünden ibaret kaldığı malesef ki acı bir hakikattir. Bu hal, malesef günümüzde daha da belirgin bir biçimde karşımıza çıkıyor. Üstad’ın ‘baldır-bacak gazeteciliği’ olarak nitelediği zihniyeti alın ve dergilerin idare kadrolarının beynine enjekte edin, çıkacak neticeyi tahayyüle başlayın; işte neredeyse bu durumdayız biz. Edebiyat ve fikir dergisi olma iddiasıyla piyasada gezen mecmualar ise, üzerinde kocaman bir burun dalgalanan entellektüel ağızlara sakız olmuş bazı kelimelerin devr-i daiminden ibaret bir muhteva ile yoğruluyor, pişiriliyor, servis ediliyor. Adına eleştirmen denilen küçük dağların sahtekar ilahı olan üfürükbaz ve tükürükbazların ahkam kestiği, Can Dündar veya tuna Kiremitçi ağzıyla arabesk edebiyat yapan birkaç sığ şahsın rahatlıkla kağıt gıdıkladığı matbuatımızda, ciddi bir muharrir sıkıntısı çekilmektedir. ‘Ne varsa eskilerde var’ demek mecburiyetinde hissediyorum kendimi zaman zaman.

Yeni dergilerin alamet-i farikalarından birisi de, dağınık olmaları. Gelecek nesillerin severek takip edeceği, daha da önemli olarak gelecek nesillerin ruhunu yoğurabilecek kalitede pek az müteffekkir ve muharrir mevcutken, mevcut olanların da belirli bir yayın etrafında kümelenememiş olması, hakikaten üzücü bir hal..

Hülasa, matbuatımızda bariz bir kadro sıkıntısının hüküm sürdüğünden ve mevcut keyfiyet sahibi kadronun ise belli yayınların çerçevesinde kümelenemediğinden söz etmek mümkündür bugün.

Bu durum tespitinden sonra asıl mevzuya geçiyorum:

Şimdi değerli site sakinleri, Büyük Doğu Dergisi diyoruz, diyoruz da biz, çıktığı dönemde ülke gündemine damgasını vuran bu derginin tesiri ve muhtevası hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz?

Siz düşünedurun, ben, Ali Haydar Haksal’ın ‘Büyük Doğu Irmağı’ adlı eserinde devirlere ayrılmış halde derlediği, Büyük Doğu’da görünen imzalar listesini aşağıya alayım (Üstad’ın ad ve müstearları ile, ‘Yetişenler’ bölümünde yayınlanan pekçok ünlü imza hariç). Bunun hem Üstad’ın herşeyini verdiği derginin kalitesi hakkında fikir vereceğini tahmin ediyor, hem de ihtiyaç duyulduğunda kolaylıkla ulaşılabilecek bir kaynak olma niteliği göstereceğini ümid ediyorum.

Buyurun bakalım:

1. Devre: 17 Eylül 1943-05 Mayıs 1944, Haftalık, 30 sayı.

Burhan Toprak, Hilmi Ziya Ülken, Ziya Osman Saba, Emin Ülgener, Dr. Rebi Hikmet Barkın, Sait Faik Abasıyanık, İlhan Berk, Ziya Şakir, Selahattin Güngör, Cahit Sıtkı Tarancı, İskender Fikret Akdora, Zahir Güvemli, Reşad Ekrem Koçu, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Ahmet Adnan Saygın, Rıza Çandır, Selçuk Milar, Sabahattin Kudret Aksal, Prof. Suphi Nuri İleri, Celâl Sılay, Vecdi Bürün, Feridun Fazıl Tülbentçi, Ethem İzzet Benice, Faik Baysal, Mahmut Yesari, Özdemir Asaf, Eşref Edip, M. Faruk Gürtunca, Cemal Tollu, Nizamettin Nazif [Tepedelenlioğlu], Fethi Giray, M. Sami Karayel, Gavsi Ozansoy, Kemal Harun, Prof. Emin Onat, Sabih Alaçam, Şevket Hıfzı Rado, Ahmet Bülent Kayıkçıoğlu, Sabahattin Tahsin, Ali Rıza Pişkin, Mehmet Turan Tan, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nurettin Sevin, Zeki Faik İzer, Yusuf Mardin, Hüseyin Cahit Yalçın, Prof. Salih Murat Uzdilek, Fikret Âdil.

2. Devre: 02 Kasım 1945-14 Mayıs 1947 (1-72), Haftalık, 72 sayı. &
3. Devre: 26 Aralık 1947-2 Nisan 1948 (73-87) Haftalık, 15 sayı.

Abdullah Öztemiz, Abdurrahman Şeref Lâç, Abdülkadir Kemali (82. sayıda dergiye katıldığına dair bir duyuru var), Abdürrahim Zapsu, Ahmet Adnan, Ahmet Aydın, Ahmet Doğan, Ahmet Kemerlioğlu, Ahmet Naci, Ahmet Nadir Caner, Ali Baytok, Cafer Seno, Ali Faruk Nişli, Ali Fehmi Bulver, Ali İhsan Sabis (Necip Fazıl ile birlikte hapisten çıktıktan sonra dergiye yazılarıyla katılıyor), Ali Rıza Bey merhum, eski Balıkesir mebusu, Ali Ş. Şirin, Atmaca, Fehmi Kabadayı, Ayhan Hünalp, Be. Za. Öz. Bedreddin Oral, Behçet Külebi, Burhan Belge, Burhan Sunar, Burhanettin Şavlı, C. Canan, Cevdet Celâl Sılay, Celâl Ulusoy, Celâl Yardımcı, Cemal Reşid Rey, Cemal Tollu, Cevdet Mat, Doğan Çavaş, Doğan N. Altuncuoğlu, Dr. İzzeddin Şa-dan, Dr. Miray Tekelioğlu, Dr. Şükrü Hazım Tiner, Ebad Tozkoparan, Emin Taykoç, Emin Ülgener, Emine Remzi, Emrezli, Enis Rıza Olcay, Esat Tozkoparan, F. Bulvar, F. K., Fatih Ünivar, Fatma faside, Fazıl Bayraktar, Fehim Fehmi Kabadayı, Ferda Güley, Fevzi Algan, Feyzullah Doğruer, Fikret Akdora, Fikri Yurtözü, Fuat Bayramoğlu, Fuat Muradoğlu, Gavsi Ozansoy, Gavsi Öz Dönmez, H. Ziya Özgürel, Habil Adem Pelister, Hasan Albayrak, Hayri Melih Kafalıoğlu (Vecdi Bürün’ün müstearı), Hikmet N. Erdal, Hüseyin Özkan, Hüseyin Ulaş, Hüsnü Hamit Sayman, Hüsnü Küçük K., İbrahim Güzelce, İhsan Güneş, İhsan Ünivar, İskender Fikret Akdora, Kadir Demirkol, Kâzım Nami Duru, Kemal Dedeoğlu, Kemal Koç, Kemal Peker, Kenan Harun, Kürkçüoğlu, Lâmia, M. Esad Tozkoparan, M. Haluk Tancıl, M. Kemal Birmen, M. Mecit Sökmen, Mahmud Nedim Koru, Mahmud Yesari, Mahmut Kuru, Mansur Kayılıgil, Mazhar Önad, Mehmet Önder, Mehmet Turan Tan, Mekki Üçışık, Miraç Katıkcıoğlu, Mithat Özkök, Muharrem Feyzi Togay, ayrıca müstearı da var. Mu-Fey-To, Muhiddin Diler, Muhittin Dileğe, Mukbil Özyörük, Mustafa Cengiz Aksoy, Mustafa Şerif Onaran, Muzaffer Esin, Muzaffer Yücebıyık, Mübin Siret, Mühendis Kadri Demirol, N. Uğur, Nahit Özgür, Naim Soyusönmez, Necati Kâhyaoğlu, Necdet Alpkaya, Necdet Mahfi Ayral, Necla Maraş, Nejat Muallimoğlu, Ner-min Ethem, Nezahat Ongan, Nizamettin Nazif, Nuran Oflazer, Nuri Tarhan, Oktay Akbal, Osman Şemsi, Ömer Akçan, Ömer Faruk Tunç, Ömer Rıza Doğrul, Özdemir Asaf, Payidar Ülker Seyfi, Peyami Safa, Prof. Emin Onat, Prof. H. H., Prof. Mustafa Şekip Tunç, Prof. N. L., Prof. Necati Lügal, Prof. Salih Murat Uzdilek, Prof. Suphi Nuri İleri, Prof. Şükrü Baban, Refet Körüklü, Refi Cevat Ulunay, Refik Fikret Sağanak, Reşat Ekrem Koçu, Rıza Beşer, Rıza Çavdarlı, Rıza Ümit, Sabahattin Tahsin, Sabahattin Çankaya, Sabih Şendil, Sabri Dil, Sabri Sevsevil, Sadettin Çulcu, Sait Faik [Abasıyanık], Salah Birsel, Salih Zeki Aktay, Salim Dil, Sami Karayel, Seza Umurkent, Sıddık Ciyavel, Sidik Seyfi Özil, Sırrı Bellioğlu, Suad Nazif Baydar, Suat Muradoğlu, Suat Yeşilyurt, Süreyya Elbir, Şemsi Belli, Şevket Şimşek, T. G., T. S. Ü. (New York’tan yazıyor. Bir sonraki sayıda künyesi açıklanıyor): Tuğrul Sıtkı Üke, Tahir Esat, Tevfik Pars, Ümit Y.[aşar] O[ğuzcan], Vecdi Bürün, Vedat F. Belli, Vedat Örfi Bengü, Yavuz Genç, Zahit Özak, Ze. Gü [Zahir Güvemli], Zehra Kâlim Ütsükarcı (Bu soyadının bir tashihi var mıdır, bilmiyorum. Harfi harfine böyle), Ziya Osman Saba, Ziya Şakir, Ziya Termen.

4. Devre: 11 Mart 1949-26 Ağustos 1949, Haftalık, 25 sayı.

Ramiz Simsaroğlu, Necdet Ersoy, M. Ali Türksever, Emekli Yarbay, Rasim Eyüboğlu, Necati Karabacak, Vahdi, Ahmet Muhip Dranas, Necmettin Sadak, Şakir Üzer, Ömer Karagül, Sabahat Karatekin, Enver Karatekin. (Trr: Bu devrede Sezai Karakoç ile Üstad dergi vasıtasıyla mektuplaşmaya başlar)

5. Devre: 14 Ekim 1949-29 Haziran 1951, Haftalık, 62 sayı.

Esseyyit Abdülhakim, M. Işıklı, Mustafa Müftüoğlu, Numan A. Binatlı, İsmail Hami Danişmend, Doğan Nail, Prof. Ş. Ü., İkbal, M. Işıklı, M. K., Nurettin Topçu, Ömer Karagül, Abdullah Öztemiz, Türkân Altuncuoğlu, Salih Özcan, Müftüoğlu, Nihal Atsız, Rıza Beşer, Emin Erişirgil, Burhan Toprak, Altuncuoğlu, İbrahim Minnetoğlu, Halil Han, Said Sadi Danişmendoğlu, A. Halim Uğurlu, Salih Üçersaka, M. Sait Çekmegil, Said-ül-Nursi, S. Karayel, Reşat Ekrem Koçu, Halil Gülüm, Yahya Kemal (Bir denemesi alıntılanarak bir çağrıda bulunuluyor), Celâl Bayar’dan bir telgraf, Sabri Altay, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fethi Giray, Prof. Salih Murat Uzdilek, Abdürrahim Zapsu, Prof. Hilmi Ziya Ülken, ‘Eskilerden Örnekler’ başlığı altında Abdülhak Hamid’den Allahü Ekber’ şiiri, Selahaddin Ertürk, Dr. Halûk Nur Baki, Mesnevi’den seçmeler, A. H. Yeşilyurt, Avni Altıner, Halit Akpınar, Ali Osman Tatlısu, Celâl Sılay; şiir ve yazılarıyla, Pol Elûrad’dan bir şiir (Paul Elurad böyle yazılmış.), Rıza Nur’dan hatıra parçaları, M. Salih Zapçı, Hamid Fendoğlu (Hamido), Mehmet Vehbi Çelik, Os. Yun, Mekki Üçışık, Mehmet Leventoğlu, M. Rasim Özgen, Celâl Sılay, Abdurrahman Şeref Lâç, Prof. Fındıkoğlu Z. Fahri, Halil Nüsret Ertüz, Münir Süleyman Çapanoğlu, Kâzım Zafir, Emin Ülgener, Salih Zeki Aktay, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Baha Işıksaç, Rıza Tevfik (Kitabe adlı şiiri alıntılanmış), M. R. Ö., M. Rasim Özgen, Ali Rıza Korap, R. T., Emin Toykoç, Adanalı Ziya, Nizamettin Nazif, Faik Baysal, Hulusi Bitlis Aktürk, Hafız Yaşar, Nahit Sırrı Örik, M. Gönüllü, Hocaoğlu S. Ertürk, Şükrü Saraçoğlu, Hocaoğlu, Ord. Prof. Emin Onat, Arif Oruç, H. Basri Erk, Nur Talebesinden Merhum Hasan Feyzi’nin bir mektubu, Ramazan Tuncer, Halûk Karamağaralı, Ramazan Tuncer, Sami Karayel, Sadi Pehlivanoğlu, Kâzım Karabekir (Hususi Notlarından vesikalar), M. Metin Ören, İzzet Mühürdaroğlu, Vehbi Hoca, Hüseyin Rahmi Yananlı, Füruzan Hüsrev Tökin, Ahmet Cezar Arvasî, Kuloğlu (Bu şair Rıza Nur tarafından keşfedilmiştir), Avram Galanti, Hüseyin, Hacı Nafiz Tekinkaya.

6. Devre: 16 Kasım 1951-16 Aralık 1951, Günlük, 27 sayı.

M. Raif Oğan, Ord. Prof. Ali Fuat Başgil, Ali Genceli, Abdurrahman Şeref Lâç, Nahid Sırrı Orik, Prof. Kâmil Miras, Ömer Oztürkmen, İzzet Mühürdaroğlu, M. Raif Oğan, Avni Muhiddin, Eşref Edip, Abdürrahim Zapsu, Sadettin Kaynak ile bir söyleşisi yer alıyor. Ali Rıza Cansu, M. Abdülkahir, Zafer Sülek

7. Devre: 16 Mayıs 1952-16 Eylül 1952, Günlük, 122 sayı.

Ord. Prof. Ali Fuat Başgil, Doğan Nail [Altuncuoğlu], İbrahim Hakkı Konyalı, Hayri Yazar, Selami İzzet Sedes, Nahid Sırrı Örik, Osman Yüksel Serdengeçti, Daniş Remzi Korok, Siyavuş, Ord. Prof. Mustafa Şekip Tunç, M. Kubilay İmer, A. S., Vehbi Emre, Vedat Örfi Bengi, [Hüseyin Rahmi] Yananlı, Ord. Prof. Kilimoğlu, Ömer Öztürkmen, Abdülhamit Taner, Prof. Fındıkoğlu Z.[iyaettin] Fahri, Prof. H. Nail Kübalı, S[edat]. Z[eki]., Sedat Zeki Örs, Ekrem Reşit Rey, M. Metin Ören, Feridun Ertaş, Cevat Yücemen, Azmi Güleç, Prof. Hacı Abdülkerim Germanus, Dr. Faruk Kadri Demirtaş, Murat Ersin, M. Raif Oğan, Kâzım Zafir, Sedat Zeki Örs, M. Hilmi Ramazanoğlu, Ali Vasfi Atahan, Prof. Emin Onat, Mustafa Atatanır, Ekrem Z. Apaydın, Osman Akkuşaklı, Ali Genceli, Mes’ut Sami, Said Nursi, Doçent Ahmet Ateş, Tevfik Nezih, Halit Fahri Ozansoy, Suphi Nuri İleri, Abdülkerim Herbert (Müslüman olmuş bir İngiliz), Mehmet Teki Gül (avukat), Niyaz Ersin, Hatemi Senih Sarp, K. N. D., Reşat Ekrem Koçu, Sırrı Bellioğlu, Villiam Banks, Faik Baysal, Hamid Şanlı, Mehmed Akif, Nurettin Topçu, Necmi Tanyolaç, Timurlenk Bozkurt Türkçüoğlu, ibrahim Arvas, Hüseyin Küçük, Hakkı Şenkon, Eşref Edip [Fergan], Hasan Çelebi, Selahattin Sarınan, Sabri Ülker, Prof. H. H., Derviş Haydar, Tevfik Nezihi, Mahmut Yesari, Cemal Reşit Rey, Cafer Seno, Ha., Semih Benli, Hasan Basri Erk, Sadri Karakoyunlu, Faik Gözübüyük, Feridun Berkol, Ayhan Yetkiner, H. Hançerlioğlu, Cengiz Aydın, Cemil Taner.

8. Devre: 07 Mayıs 1954-09 Temmuz 1954, Haftalık 10 sayı.

Peyami Safa, Yücemen, H. K., Yananlı [Hüseyin Rahmi], Şakir Üçışık, Ord. Prof. Ali Fuad Başgil, Me. Ra. (Bu müstear kime aittir çıkaramadık), Se. Ka. [Sezai Karakoç], Asaf Halet Çelebi, Abdülhak Şinasi Hisar, Ord. Prof. M. Şekip Tunç, Ord. Prof. Şükrü Baban, Ord. Prof. S. Murad Uzdilek, [Doğan Nail] Altuncuoğlu, Osman Yüksel [Serdengeçti], Sezai Karakoç, İbrahim Hakkı Konyalı, Dr. Haluk Nurbaki, Fehmi Varlık, Doğan Nail, İhsan Özdilek, M. Halid Bayrı, M[ustafa]. Ş[ekip]. Tunç, Niyazi Ahmed Banoğlu, Nahid Sırrı Örik, Muharrem Giray, Sait Faik [Abasıyanık], Rânâ Tunç, Nusret Kafdağlı, Muzaffer Doluca, Nihat Mazlum Çetin, Cemal Oğuz Öcal, Hakkı Karakurt, Nus. – Kaf-[Nusret Kafdağlı], Eşref, Rıza Nur, Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan, Ö[mer]. Ö[ztürkmen]., A. Halim Uğurlu, Ömer Öztürkmen, Mustafa Kayabek, Dr. Mustafa Hilmi Ramazanoğlu, Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan, Mustafa Nijad, Mehmed Çilekeş, Necati Tamer, İmam Gazalî’den alıntılar, Abdurrahman Hıdır, Sadık Tellioğlu, Servet Tekel, Necati Tamer, M. Raif Oğan, H. R. Y. [Hüseyin Rahmi Yananlı], S. Cenan, Yıldırım, S. C. Sumru Tunç…

9. Devre: 30 Mart 1956-04 Temmuz 1956, Günlük, 94 sayı.

M. Şekip Tunç, İsmail Hami Danişmend, Nahit Sırrı Örik, Sezai Karakoç, Mehmet Sezai [Karakoç], Daniş Remzi Konok, Tevfik Pars Piremehmetoğlu, Vildan Pek, Turan Dumlu, Tevfik Nezihi, Lahika Karabay, Doğan Nail, Sadık Yörük, Nebil Fazıl Aslan (Felsefe sayfasını yönetiyor), H. Çelebi, De. Re. Kor., Dr. Remzi Güleryüz, Halim Uğurlu, Osman Mazlum (Cemal Süreya’nın müstearıdır), Danyal Ramiz Konuk, Eşref Edip Fergan, D. B. K., T. Dumlu, İbrahim Hakkı Konyalı, Z. I., Daniş, Prof. Kâmil Miras, M. K., Yakub Özdemir, Dâniş Remzi, Ernest Atkinson (Modern Bütçe Anlayışı), Sadık Yörük, Genceli, Ayşe Akal, M. Halit Bayrı, E. E. R (Eşref Edip Fergan müstearı), Prof. Hüsnü Hamit, Hasan Basri Çantay, Haşmet Akal, M. B., Salih Zeki Aktay, Aktay, S. Karakuş (Sezai Karakoç’un müstearı), Cemal Oğuz, Ocal, Muharrem Giray, Yalçın Tan, Fazlı Saryer, Hikmet Aydıngüler, Sadık Yörük, Mustafa Zihni Hızaloğlu, Fazıl Sarper, Hasan Basri Erk, Dk. S. Şükrü Pamirtan, M. Sezai [Sezai Karakoç], Hizber M. Hikmet, Hikmet Kerim Akseven, Dr. Haluk Nurbaki, M. Esin, Dâniş Remzi Korok.

10. Devre: 06 Mart 1959-16 Ekim 1959, Haftalık, 33 sayı.

Abdurrahman Fahri Ağaoğlu, Abdurrahman Şeref Lâç, Ahmet Gökahmetoğlu, Alâeddin Çelebi, Alâeddin Mutlugil, Baki Süha Ediboğlu, Bekir Berk, Celâl Başer, Colette, Doç. Dr. Nureddin Topçu, Doğan Ergin, Doğan Nail, Dr. Asaf Ataseven, Dr. Halûk Nurbaki, Dr. I. M. Levitt, Dr. Nejat Akgün, Emin Ülgener, Enis Ecer, Erdoğan Tokmakçıoğlu, F. Cemal Oğuz Öcal, Faik Baysal, Ruhsatî, Fazıl Sarper, Fehmi Varlık, Feyha Talay, Gökhan Evliyaoğlu, Halid Bayrı, Hamdi Olcay, Cahit Sıtkı, Hasan Ali Yücel (Dalkavuk edebiyat örneğini bir şiiri seçilerek yayımlanmış), Hasan Basri Çantay, Hizber M. Hikmet, Hocaoğlu S. Ertürk, Hüseyin Yananlı, İ. H. K., İ. K., (İbrahim Hakkı Konyalı’nın müstearları), İbrahim Hakkı Konyalı, İlyas Ketenci, İsmail Hami Danişmend, Kemal Peker, S. M. E., Lütfiye Dölensoy, M. Faruk Demirtaş, Mehmed Alper Yücetürk, Mehmed Güneş, Mehmed Akif [Ersoy], Mehmet Tandoğan, Muharrem Giray, Muhti (Günümüzde yaşayan bir isim. Bu bir müsteardır, kime ait olduğu bilinçli olarak açıklanmıyor), Mümtaz Şah Navar, Münir Nureddin Selçuk, N. Abbas Sayar, N. Mustafa Polat, Nahid Sırrı Örik, Nail Altuncuoğlu (Ayrıca Altuncuoğlu müstearını da kullanıyor), Nâzım Hikmet [Ran], Nizamettin Nazif [Tepedelenlioğlu], Nazım Adil, Nazım Alpgiray, Nicole Martin, Nihat Tekbaş, İkbal, Şahap Sıtkı, Ord. Prof. Mustafa Şekip Tunç, Ord. Prof. S., Ord. Prof. Şükrü Baban, Ömer Okçu [Hekimoğlu İsmail], Ömer Uğur Kökden, Peyami Safa, Prof. Ali Nihat Tarlan, Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken, Prof. Dr. K. İ., Prof. Dr. M. Turhan, Prof. Dr. Süleyman Yalçın, Prof. Dr. Şakir Berki, Prof. S. Elbi, Remzi Dölensoy, Sabri Altay, Sabri Kelemeroğlu, Sadık Yörük, Sedat İsmail, Sedat Zeki Örs, Selahaddin Tözüm, Selim Pusat, Sezai Karakoç, Şahap Sıtkı, Şakir Üçışık, Tarancı, Cevad Yücemen, Tevfik Nezihi, Vecdi Bürün, Yahya Kemal [Beyatlı], Yavuz Bülent Bakiler, Yüksel Satoğlu, [Nihal] Atsız.

11. Devre: 30 Eylül 1964-25 Kasım 1964, Haftalık, 9 sayı.

Rıdvan Balkır, Sezai Karakoç, Doçent Dr. Y. S. İngilizce’den çeviriler yapıyor. Aydil Erol, Se-Ka (Sezai Karakoç’un müstearı), Mehmed Kısakürek (Metin nakli), Selim Karabağ, Mustafa Yıldırım, Hacı Cemal Öğüt, Nedim Evliya (Maraş Senatörü), Ahmet Cevat (alıntı), M. Süleyman Teymüroğlu, Prof. R. Gnaud.

12. Devre: 12 Ocak 1966-12 Mayıs 1966, Haftalık, 17 sayı.

İsmail Kazdal, Nedim Evliya, Osman Yüksel Serdengeçti, Ali Haydar Öztürk, Ali Fikri Yavuz, Esseyyid Abdülhakim Arvasî’den “İslâm-Iman-İslâm” üst başlıklı yazılar, Prof. Emin Bilgiç, H. M., Hay. Me Hayri Melih (Bu üç müstear Vecdi Bürün’e aittir.), İbrahim Hakkı Konyalı, Prof. Osman Turan, Dr. Fethi Tevetoğlu, Doç. Dr. S. Y. (Prof. Dr. C. S. Lâyıht’tan çeviriler), Ahmed Semiz, Doç. Karatepe (Prof. J. Furniye’den çeviriler), Hasan Basri Erk, [Süleyman] Arif Emre, Ali Biraderoğlu, Doç. N. Develioğlu, Sedat Ümran Mustafa Yazgan, Atasoy Müftüoğlu, Kemal Kuşçu, Mustafa Yıldırım, Eşref Edip, Kadir Mısıroğlu, Konstan Burnie, Dr. H. M. Bayhan, Doç. N. Y. Alp, Sezai Karakoç, Tahir Büyükkörükçü, Se. Ka. [Sezai Karakoç], Göktürk Mehmet Uytun, Prof. Kâmil Miras, Nihat Armağan (Mevdûdî’den çeviriler yapıyor), Prof. H. Ş., Doç. Develioğlu, Kâmuran Yıldırım, Rafet Çıngıl, Hüsnü Dikeçligil (Kayseri Senatörü), Karakedi, Şemsi Belli, Halûk Nur Baki, Bekir Berk, Yusuf Demirdağ, Salih Güler, Mehmed Fazıl Gökalp, I. Semizoğlu.

13. Devre: 19 Temmuz 1967-10 Ocak 1968, Haftalık, 26 sayı.

Tahir Büyükkörükçü, Nebil Fazıl Aslan, Prof. Sabahaddin Zaim, Prof. Ali Nihat Tarlan, Rafet Çıngıl, Prof. Osman Turan, Sezai Karakoç, Mustafa Yazgan, Vecdi Bürün, Hayri Melih (Vecdi Bürün’ün müstearı), Prof. Rıdvan Balkır, M. Raif Oğan, Ali Biraderoğlu, Süleyman Sürmen, Süleyman Arif Emre, Eşref Edip [Fergan], Hüseyin Arı, Mehmed Akif Ersoy’un bulunan yazıları takdim ediliyor (4. sayıdan itibaren.), M. Sait Çekmegil, Atasoy Müftüoğlu, Abdullah Saraçoğlu, Fehmi Cumalıoğlu, ibrahim Hakkı Konyalı, Üstün İnanç, Doç. Dr. Saffet Solak, Sedat Ümran, Mustafa Yıldırım, Hamit Doğan, A. Halim Uğurlu, Burhan Toprak (Goethe’den çevirileriyle yer alıyor), Bekir Oğuzbaşaran, Ahmet Semiz, M. Salih Güler, Engin Uğurlu, R. Ç., Ali Utku, A. Erdem Bayazıt, İsa Yusuf Alptekin, Salih Güler, Mekki Üçışık, Sedat İsmail, Ali Utku, Prof. Mustafa Şekip Tunç, Hekimoğlu İsmail, Vehbi Vakkasoğlu, Yahya Kemal (“Ezansız Semtler” adlı denemesi alıntılanmış), Hasan Aksay.

14. Devre: 01 Mayıs 1969-01 Aralık 1969, Aylık, 7 sayı.

[Süleyman] Arif Emre, Mustafa Yazgan, Said Bilgiç, Prof. (Toynbi) “İngiltere’de Ahlâk”, çeviren: Prof. Emin Bilgiç, Sezai Karakoç, Prof. Rıdvan Balkır, Mehmed Kısakürek’ten “Karacaahmet” şiirine bir desen çalışması, Ahmed Semiz, İ. Hakkı Konyalı, Prof. Ayhan Songar, Hasan Aksay, Bahri Zengin, Abdülkadir Karahan, Hüseyin Arı, S. B., Salih Güler, Kiverlioğlu, M. Raif Oğan, Sedat Şenerman, Prof. E. B. (Emin Bilgiç), Prof. Dr. H. Darley’in “Uyku” metnini çeviren: Hayri Melih, Osman Yüksel Serdengeçti, Hüsnü Dilekçigil, Orhan Ural, Mustafa Varlı, Üveysî, A. Halim Uğurlu, İmam-ı Rabbani, Refet Çıngıl, Eşref Edip, Muharrem Feyzi, Esseyyid Abdülhakim Arvasî.

15. Devre: 06 Ocak 1971-28 Nisan 1971, Haftalık, 17 sayı.

Prof. Süleyman Yalçın, Prof. Sabahaddin Zaim, Prof. Faruk Timurtaş, Prof. Rıdvan Balkır, Hüseyin Arı, Prof. Emin Bilgiç, Prof. Ali Genceli, Prof. Osman Turan, Bekir Oğuzbaşaran, Hasan Aksay, Mehmet İsmet Salihoğlu, Prof. Ayhan Songar, Prof. Saffet Solak, Said Bilgiç, İbrahim Hakkı Konyalı, Adil Erdem Bayazıt, Prof. Robert Heilbroner, Mustafa Yazgan, Ali Başoğlu, F. Ö, Prof. S. S., Prof. E. B., Prof. Mas Helder, Necdet Eniz, Mahmud Toptaş, Hilmi Önem, Prof. S. Y. [Süleyman Yalçın], Hayri Melih [Vecdi Bürün’ün müstearı], Reşat Ekrem Koçu, Bayram Bilir, Abdullah Yeşilyurt, Paul Elorad, Prof. Jerar Dö Brezak,

16. Devre: 08 Mayıs 1978-05 Haziran 1978, Haftalık 5 sayı.

Taha Üçışık, [Mehmet] Şevket Eygi, Prof. Süleyman Yalçın, Prof. Ayhan Songar, Mustafa Yazgan, Durali Yılmaz, Mehmet Soyak, R. B., Prof. Şaban Karataş, Osman Kısakürek, Abdurrahman Şeref Lâç, Ahmet Arvas, Reşat Aksoy, M. Akif İnan, Erdem Bayazıt, Bahri Zengin, A. Ekmel Akkor, Ergun Göze, Cemil Meriç, Ali Biraderoğlu, Ali Nar, Taha Akyol, Rasim Özdenören, Şahap Ayhan, Fikret Karakaya, Sedat Ümran, Vecdi Bürün, Gündüz Sevilgen, Mustafa Özer, Tahsin Banguoğlu, Prof. Sabahattin Zaim…

(A.Haydar Haksal’ın İncelemesinden Uyarlayan: Trradomir)

Share

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.