Category: Şiirler

Kadın

Kadın

KADIN Kadından kendisinde olmayanı isteriz; Hasret yerinde kalır ve biz çekip gideriz… (1983)

Kader

Kader

KADER Kader, beyaz kâğıda sütle yazılmış yazı; Elindeyse beyazdan, gel de sıyır beyazı!… (1976)

Güzel Şey

Güzel Şey

GÜZEL ŞEY Ölüm güzel şey; budur perde ardından haber… Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber?.. (1977)

Gurbet

Gurbet

GURBET Dağda dolaşırken yakma kandili, Fersiz gözlerimi dağlama gurbet! Ne söylemez , akan suların dili, Sessizlik içinde çağlama gurbet ! Titrek parmağınla tutup tığını, Alnıma işleme kırışığını Duvarda, emerek mum ışığını, Bir veremli rengi...

Geliyorum

Geliyorum

GELİYORUM Geliyorum! Tülbent içinde çenem; Eski kütükte senem; Geliyorum! Meliyorum! Dağlar hasret duvarı… Dağıttılar davarı, Meliyorum! Deliyorum! Zaman kesik ve çabuk; Her kelime bir kabuk, Deliyorum! Eliyorum! Akıl sormaya mecbur; Gökleri kalbur kalbur Eliyorum!...

Feza Pilotu

Feza Pilotu

FEZA PİLOTU Yirminci Asrın ablak yüzlü feza pilotu! Buldun mu Ay yüzünde ölüme çare otu? Bir odun parçasına at diye binen çocuk! Başında çelik külâh, sırtında plâstik gocuk. Uzaklıkları yenmiş fâtih edasındasın! Dipsizliğin dibini...

Emanet Olsun

Emanet Olsun

EMANET OLSUN Ey genç adam, bu düstur sana emanet olsun: Ötelerden habersiz nizama lânet olsun!.. (1975)

Düşmanıma

Düşmanıma

DÜŞMANIMA Ey düşmanım, sen benim ifâdem ve hızımsın; Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lâzımsın!.. (1939)

Allah’ım Affet!

Allah’ım Affet!

ALLAH’IM, AFFET! Bende sıklet, sende letafet… Allahım, affet! Lâtiften af bekler kesafet… Allahım, affet! Etten ve kemikten kıyafet… Allahım, affet! Şanındır fakire ziyafet… Allahım, affet! Âcize imdadın şerafet… Allahım, affet! Sen mutlaksın, bense izafet!...

Destan

Destan

DESTAN Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak! Haykırsam, kollarımı makas gibi açarak: Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden, Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden, Çekiyor tebeşirle yekûn hattını âfet; Alevler içinde ev, üst katında ziyafet! Durum...