Anasayfa / Etiket Arşivi: İslam (sayfa 40)

Etiket Arşivi: İslam

image_pdfimage_print

Büyük Doğu Ufku: Necip Fazıl

BÜYÜK DOĞU UFKU: NECİP FAZIL KISAKÜREK Yusuf TOSUN Aramızda sesiyle, sözüyle, aksiyonuyla yaşamaya devam eden necip kahraman; fikir hayatımıza yazı ve hitabet kudretiyle yön veren büyük bir mütefekkir; henüz çocuk denecek yaşlarda şiirleriyle dikkat çeken, şiire yeni bir ses ve ahenk getiren büyük şair-sultanü’ş-şuara; İslam dünyasının yeniden şahlanışı için kendini bu davaya adayan ve Müslümanların kurtuluşu için hal çareleri arayan ... Devamını Oku »

Büyük Doğu Ekolü

BÜYÜK DOĞU EKOLÜ Memduh ARSLANOĞLU Türk edebiyat tarihinde birçok ekoller görülmüş ve bunlardan devirlerini tamamlayanlar kaybolup gitmiş, yerlerini yenileri almıştır. İslâm – Türk milletine «yüce» diye diye onu cüce-leştirenler, Onu Batı elinde oyuncak durumuna getirenler, kendi ruh köküne bağlı olmayan bir avuç taklitçiler grubu olmuştur. Bu guruba girenlerin ekserisini edebî ekollerimizin temsilcileri teşkil etmektedir. Hürriyet namına cinayet işleyenler, dalkavuklukla hürriyet ... Devamını Oku »

Bir Rüya

BİR RÜYA Mustafa BAYDEMİR (Erzurum’da üniversitede okuduğumuz yıllar. İbrahim Demirci, Muhsin Bostan, Ali göçer, aynı evde kalıyoruz. Bir başka eve taşınsak bile, ev sakinleri pek değişmiyor. Yalnız rahmetli İbrahim Sarı; onlarca öğrencinin gözeticisi ve hamisi olduğundan, o bizim doğal ev sakinimiz sayılır; çoğunlukla bizim evde olmak üzere birçok evde kalırdı. Bu vesileyle onu burada ‘minnetle ve şükranla’ anıyor, Allah’tan rahmet ... Devamını Oku »

Bir Medeniyetin Dirilişi

BİR MEDENİYETİN DİRİLİŞİ Erdem BEYAZIT Ömrünü tamamlayan Osmanlı İmparatorluğu, dâhi Hakan II. Abdülhamit’le son sözünü söylerken, Divan Edebiyatı da Şeyh Galip’le dönemini mühürleyerek, büyük bitişi tamamlıyordu. Asırlarca dünya muvazenesinde en önemli köşeyi tutan bu büyük devlet, tarih sahnesinden çekilirken, bu iki büyük dehâ ile doğması mukadder yeni medeniyetin yönüne ve ön yapısına da işaret ediyordu. Yani son tarihi görevini de ... Devamını Oku »

Bir Keşf-i Kadim Olarak Büyük Doğu Ve Necip Fazıl

BİR KEŞF-İ KADİM OLARAK BÜYÜK DOĞU VE NECİP FAZIL Büyük Doğu yani “Doğunun doğuşu”. “Rüzgardan hafif topuklarla içimizdeki iklimlere doğru ruhani ve ince bir sefer” ediş hali. “Büyük Doğu, İslamiyet’in emir subaylığı…” “Büyük Doğu, İslam içerisinde ne yeni bir mezhep, ne de yeni bir içtihat kapısı…” Sadece “Sünnet ve Cemaat Ehli” tabirinin ifadelendirdiği mutlak ve pazarlıksız çerçeve içinde, olanca saffet ... Devamını Oku »

Bir Gönül Adamı Olarak Bir Başkadır Necip Fazıl

BİR GÖNÜL ADAMI OLARAK BİR BAŞKADIR NECİP FAZIL Bütün bir ömrü vecd haline getiren, fikir öfkesini mukaddes kabul eden çileli şair Necip Fazıl, bugün eserleriyle yaşıyor. Dünyada Türkçe diye bir dil olduğu sürece de yaşayacak. Çünkü o “Sonsuzluk Kervanının peşinde koşmayı, “Büyük Dost’a kavuşmayı, hayatının ve mematının yegâne gayesi olarak görmüştü. Olgunluğun başlangıcı kabul edilen kırk yaşına ulaştığım şu günlerde ... Devamını Oku »

Bir Apartman Uğruna Ne Konaklar Yıkılıyor

BİR APARTMAN UĞRUNA NE KONAKLAR YIKILIYOR Harun KIRKIL Uzun yılların verdiği yorgunlukla dalmıştı bir İstanbul gurûbuna daha… İstanbul ufku kan kırmızı… Mâzînden kalan tatlı hâtıralar, gönlünde ince bir sızı… — Acaba dünyanın diğer yerlerinde de güneş bu kadar güzel mi batar, diye geçti içinden. Şimdi o burada olsaydı, güzel bir şiir yazardı, batan güneşten aldığı ilhâm ile. Yani hayatta olsaydı, ... Devamını Oku »

Bir Adam Yaratmak ( Eser İncelemesi )/Trradomir / Üstad Sınıfı

BİR ADAM YARATMAK Kendisini yakından tanıyanlar takdir edecektir ki Üstad Necip Fazıl, tek yönü olan bir şahsiyet değildir. O’nun Sanatkârlık, fikir adamlığı, aksiyonerlik gibi yönlerine ek olarak, hayatının belli dönemlerinde ve özellikle de son kısmında öne çıkan, gönül adamlığı gibi, tanıyanına malum bir yanı da mevcuttur. Tek başına pekçok alanda yetkin olmayı başaran, tek başına birkaç insan olan Üstad’ın, neredeyse ... Devamını Oku »

Benim Manevi İnkılap Çerağımdı…

BENİM MANEVİ İNKILAP ÇERAĞIMDI… Mustafa YAZGAN Rahmetli Üstad Necip Fazıl Bey ile tanışmadan önceki hayatımın hal-i pür melalini anlatarak satırları ve SÜTUN’umu doldurmak istemiyorum. Pusulasız bir gemi gibi nereye, niçin, ne zaman, nasıl gideceğini bilmeyen benim gibi 1940 doğumlu nesilden bir parça idim. Çok mazbut, inançlı, maneviyatçı bir ailenin, aynı özellikleri taşıyan ve yaşayan bir ferdi idim. Buna rağmen “yaşanmaya ... Devamını Oku »

Beklediğimiz İnkılap/neretva / İdeolocya Sınıfı

BEKLEDİĞİMİZ İNKILAP Bekliyoruz * Kanuni devrinden beri gerçek inkılâbı bekliyoruz ! * Kanuni devrinde dıştaki tüm zafer ifademize rağmen, içerde bir çürüme başlangıcı… Şeyhülislamlığın yalnızca atama makamı haline getirilmesiyle, madde planındaki hamlelerimizin mânevi iç oluşa bağlılığını denetleyen bu kurumun istiklâlini kaybetmesiyle başlayan bir çürüyüş… *Sarı Selim’le birlikte su yüzüne çıkan taarruz ve hatta müdafaa gücümüzü kaybetirici hastalığımızın ortaya çıkardığı hâlimiz ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates