Category: Hatıralar ve Hayatındaki Diğer Kişiler

Karpuz

Karpuz

KARPUZ “Karpuz… Hayatımın en büyük hediyesi… Ramazandı. Oruçluydum. Tanıdığım bir tüccar iftar yemeğimi hergün evinden, hususî otomobiliyle gönderirdi. Ben de hapishane kapısının yanındaki ilk telörgüde yemeğimi beklerdim. Herkesin deliğine çekildiği o saatlerde bana izin...

Kadın-Erkek Eşitliğine Dair

Kadın-Erkek Eşitliğine Dair

KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİNE DAİR Aydınlar Kulübü sohbet günlerinden birini Üstadımız doldurmuştu. Konferanstan sonra Laleli civarındaki bir eve gittik. Galiba kulüp başkanı ve o zamanlar tıp doçenti olan Süleyman Yalçın Beyin eviydi. Sonradan amerika’ya gidip, zannederim...

Kadın Ve Gözyaşı

Kadın Ve Gözyaşı

KADIN VE GÖZYAŞI Bir defasında, yine mevkuftur ve dayanılmaz ıstıraplar içindedir. Hâkimler heyetinden, tahliyesini istemektedir. Ve bunu temin için, içinde bulunduğu dayanılmaz haksızlığı ve acıyı o kadar belâgatle belirtir ki heyetin biri kadın olan...

Jandarmalar Ve Üstad

Jandarmalar Ve Üstad

JANDARMALAR VE ÜSTAD ”Gece yarısına doğru Adana… Jandarmalarım o kadar büyük bir nezaket gösterdiler ki, gar lokantasında yalnız başıma yemek yemem ve serbest bir yolcu gibi hareket etmem için adeta bana yalvardılar. Bu çocuklar...

Hocalarım

Hocalarım

HOCALARIM Din Dersleri Hocamız, İslâmiyetin bütün insanlığı nasıl kuşatacağına dair bir tahassüs ve tahayyül yazımı o kadar sevdi ki; onu sınıfta okuttu, yüzüme dikkatle baktı ve istikbâlde benden çok şeyler beklediğini söyledi. Bu, Aksekili...

Heybet

Heybet

HEYBET O sırada beni, bir de Yassıada’ya götürdüler!.. Toptaşı’ndan alıp, şahit olarak Yassıada’ya… Yanımda iki tertemiz Anadolu çocuğu, jandarma neferi… Ellerinde olsa «yorulma!» deyip, sırtlarında götürecekler… Saçlarım kesik… Dolandırıcıların, yankesicilerin yanında yatıyoruz hapishanede… Eski...

Her Şeyden Önce Üstad

Her Şeyden Önce Üstad

HER ŞEYDEN ÖNCE ÜSTAD Üstad, muhataplarına iltifattan hazzederdi. Fikir öfkesi içinde bulunmadığı zamanlar, ya da karşısındakilerin bir idrak ve hassasiyet ifadesi taşıdıklarını görünce, fevkâlâde ince iltifatlar yağdırırdı. Ankara’ya gelişlerinden biri Rasim Özdenören’in evlendiği güne...