Category: Hatıralar ve Hayatındaki Diğer Kişiler

Mücerret Kelime

Mücerret Kelime

MÜCERRET KELİME Peki amma ya Türkçe… Necip Fazıl üstad, bu sınıra gelmez, çizgi tanımaz seciye, bir gün coşmuştu yine. -Türkçe, diyordu, basit bir dildir. Her kelimesi ancak iki hecelidir. Beş altı heceli bir kelime...

Muhal Farz

Muhal Farz

MUHAL FARZ 1935’ten başlayarak 36, 37, derken yolum, bir teftiş heyeti içinde, Zonguldak 63 numaralı kömür madenini teftişe çıktı. Piyesimi yazdığım yer… Emrimizde İngiliz atları, otomobil, güzel bir villâ… Tam rahattayız. Ruhî sıhhatçe fevkalâde...

Milli Haşyet

Milli Haşyet

MİLLİ HAŞYET Gece yarısıydı. Gazetenin sahibi ve ben, otomobille idarehaneye doğru geliyorduk. Yolumuz Sirkeci taraflarında dar bir sokağa saptı. Kimi kagir, kimi ahşap, kümes gibi bücür iki sıra ev arasında, Arnavut kaldırımlı dar bir...

Mezhepler Ve Ecnebi

Mezhepler Ve Ecnebi

MEZHEPLER VE ECNEBİ Sınıfın sessizliği…… Bir aralık Güzel Sanatlar Akademisi’nde hocalığım oldu. Kültür dersi hocalığı. Girdim sınıfa. Sınıfım gayet enteresan, hepsi kibarzade Galatasaray mezunu malum tipler. Karşılıklı oturduk. Talebede usuldür, hocasını imtihan eder. Hoca...

Menderes ve Örtülü Ödenek

Menderes ve Örtülü Ödenek

MENDERES VE ÖRTÜLÜ ÖDENEK Beni Yassıada’ya şahitliğe çağırdılar (…) Sual: -Örtülü ödenek vaziyetine ne dersiniz? -Evet aldım. Alırken de bir rejim ve hükumet meddahlığı vazifesini üzerime almadım. Ben, Tanzimattan beri sökün edici oluşların köksüz...

Mehmet Soyak Üstad’ı Anlatıyor

Mehmet Soyak Üstad’ı Anlatıyor

MEHMET SOYAK ÜSTAD’I ANLATIYOR Necip Fazıl Kısakürek’i ilk olarak 1964’te Ankara’da “Sosyalizm ve Türkiye’ konferansında dinledim. Sonradan anladım ki, o konuşmayla, düşünce ve dünyaya bakışım tamamen değişti! Lütfettiler, görüşmeye başladım. Türk düşünce ve sanat...

Mehmet Kısakürek İle Röportaj

Mehmet Kısakürek İle Röportaj

Kısakürek ölmeseydi hapse girecekmiş Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in en büyük oğlu babasıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı Annem babamın odasına girdi; ‘nedir bu haliniz’ dedi. Babam; ‘hapse girebilirim’ dedi. Annem; ‘Girin’. Babam; ‘Ama hapiste ölebilirim’ dedi,...

Mehmed Hilmi Efendi

Mehmed Hilmi Efendi

MEHMED HİLMİ EFENDİ (Ö. 1916) Büyük babamı görüyorum; aşağı kattaki yemek salonunda, büyük sofranın başında… Etrafında, haremi, kızları, gelini ve torunları… Solunda ve yanıbaşında ben varım… Hava soğuksa muhakkak onun kürküne bürülüyüm… Beş –...

Mediha Hanım

Mediha Hanım

MEDİHA HANIM Annem, uzaklardan, uzaklardan, Akdeniz kıyılarından İstanbul’a hicret etmiş bir ailenin kızı. Babamla evlendiği zaman 15 – 16 yaşlarında… Babam da 17 – 18… . . . . Yirmi küsur yaşında babamdan dul...

Mareşâl Fevzi Çakmak

Mareşâl Fevzi Çakmak

MAREŞÂL FEVZİ ÇAKMAK Bu devre Demokrat Partinin hem iktidara, hem de kendi azmanı ikinci muhalefet teşekkülü Millet Partisine karşı edebî tâbirine uygun mücadeleleriyle geçer. Demokrat Partide özledikleri muhalefet temel ve binasını bulamayanlar, büsbütün temelsiz...