Category: Hatıralar ve Hayatındaki Diğer Kişiler

Selma

Selma

SELMA (Ö. 1910) Çemberlitaş’ta, Sultanahmet’e doğru inen sokakların birindeki kocaman konakta, silik bir yüz var ki, nazarımda mâna ışığının en nurlusunu yaşatır ve bende bu tesir noktasından her şeyi gölgede bırakır. Bir yaş küçüğüm,...

Selâmunaleyküm

Selâmunaleyküm

SELÂMÜNALEYKÜM Yolda bir adam gördüm. Seksenlik, süt beyaz sakallı, nur yüzlü, başı açık… Bu adamdaki madde ifadesi, o kadar derin ve tatlı bir Müslümanlık ruhu belirtiyordu ki, dayanamadım; tam yanına geldiğim zaman kendisine hitap...

Sâmiha Ayverdi Ile Görüşmesi

Sâmiha Ayverdi Ile Görüşmesi

SEMİHA AYVERDİ İLE GÖRÜŞMESİ Sâmiha Ayverdi’nin Mülâkatlar adlı eserinde geçen Üstad’la yapmış oldukları iki farklı görüşme iktibas edilmiştir: N. F. Kısakürek- Ben hiçbir muharriri ziyarete gidip tebrik etmiş değilim; size adetâ sürüklenerek geldim. Ben...

Said Nursi’nin Büyük Doğu aşkı

Said Nursi’nin Büyük Doğu aşkı

SAİD NURSİ’NİN BÜYÜK DOĞU AŞKI Yazar Vehbi Vakkasoğlu’nun yayına hazırladığı, “Başkasının Günahına Ağlayan Adam” adlı kitapla Bediüzzaman Said Nursi’nin bilinmeyen anılarına ve ilginç görüşlerine yer veriyor. Zamanının ünlüre ile Said nursi arasındaki ilişkilerin anlatıldığı...

Rus Ataşesinin Teklifi

Rus Ataşesinin Teklifi

RUS ATAŞESİNİN TEKLİFİ Üstadın “Konuşmalar” isimli derleme kitabında bulunan, 24 Nisan 1981 günü Türk Edebiyatı Vakfında yaptığı sohbette anlattığı bir hatırası: Bundan 40 sene evvel Rusların kültür ateşesi Mihaliof isminde bir adam: “Bize senin...

Robert Kolej Ve Hisar

Robert Kolej Ve Hisar

ROBERT KOLEJ VE HİSAR Robert Kolej’de de edebiyat hocası idim. Onların bir takım sınıfları var. Yüksek sınıfmış… Gayet mağrur talebe… Sınıfa girince ne göreyim ? Talebeden her birini ayağı omzunda desem caiz… Birden irkildim:...

Ressam Elif Naci Anlatıyor

Ressam Elif Naci Anlatıyor

RESSAM ELİF NACİ ANLATIYOR Ressam Elif Naci anlatıyor: Necip Fazıl, gençlik, delikanlılık arkadaşımdı. Bir gurubumuz vardı o zamanlar… Hepsi rahmetli olan dostlarımız, Eşref Şefik, Mesut Cemil, Peyami Safa, Kutsi Tecer, Fikret Âdil, Nurullah Berk...

Rahmanî Rüya

Rahmanî Rüya

RAHMANİ RÜYA O günden kısa bir müddet sonra yahut biraz evvel, Beylerbeyi’ndeki süslü odamda bir rüya görmüştüm: Büyük, pek büyük bir anfi… Binlerce insanı alacak büyüklükte… Anfinin sedlerinde, bükük kavisli masaların gerisinde, nur yüzlü,...

Prenses

Prenses

PRENSES Bütün basın; tâ başladığı günden bugüne, tıpkı partiler gibi, başladığı günden bugüne, ruh kökümüze zıt dâvada ve bana karşı… Hepsi… O kadar alçak ki, karakterleri, elimde şu kibrit kutusu kadar bir organ, bir...