Üstad’ın Kitapları

Üstad’ın kitapları hakkında genel bilgi içeren döküman alanımız.

image_pdfimage_print

Veliler Ordusundan 333 ( Halkadan Pırıltılar )

VELİLER ORDUSUNDAN 333 (Halkadan Pırıltılar) Evliyâ menkıbeleri… Ebu Hâşim Sofi’den başlıyarak, herhangi bir silsile ve tarih endişesine kapılmadan, kol kol, karmakarışık ve umumî şekilde yüzbinlerce namsız ve nişansız velî arasından 333’ünün; “aklın patladığı ve hesabın kül olduğu sınırdan ilerideki âlemde meclis kuranlar”ın hikayesi… Kitabın son bölümünde, “Kadın Erenler”den bir kısmı şu ölçü altında levhalaştırılmakta: “Kadın, velîlik şartlarına büründüğü zaman, fazl …

Read More »

Vatan Haini Değil, Büyük Vatan Dostu-Sultan 6. Mehmed Vahidüddin

VATAN HAİNİ DEĞİL, BÜYÜK VATAN DOSTU VAHİDÜDDİN Not: Kitap ile ilgili tanıtım yazısı, BDG rumuzlu yöneticimiz tarafından yazılmıştır. Mahut güruhun hakikati kaf dağının ardına gizlemeye çalışması, bunu da çeşitli martavallara ve uydurmalara bağlayarak tarihimizin en ince ve nazik, bu sebeble de en hassas devrini/olaylarını barındıran “Vahdettin Devri” ni ketmetmesi felaketimizin ve ukubetimizin kendi içimizden olanlarca verildiğine ait bir örnek! Ve …

Read More »

Ulu Hakan II. Abdülhamid Han

ULU HAKAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN Bir biyografi yazarı olarak da dikkati çekmesi gereken Necip Fazıl’ın, güttüğü toplum dâvasında Türk tarihi ve sahte inkılâplar bilmecesinin “anahtar şahsiyeti” gördüğü Abdülhamid Han’ın hayatı, bu eserde bir tez, bir manifest, bir dava çerçevesi halinde ortaya çıkartılmaktadır. Keşif mutlak ve orijinal olarak Necip Fazıl’ındır ve bir aralık sahibini hapse kadar sürüklemiştir. Üstad’ın, eserin girişinde yer …

Read More »

Türkiye’nin Manzarası

TÜRKİYE’NİN MANZARASI İlk defa 1973’de, Cumhuriyetin 50. Yılı münasebetiyle yayınlanan kitap, müthiş bir bakış açısı genişliği ve vizyon derinliğiyle adetâ günümüz için yazılmıştır. 1839 Tanzimat hareketiyle başlayan Türkü ruh kökünden koparma hamleleri ve Batılılaşma gayretlerinin ekonomik, sosyal, siyasî, ilmî, ahlakî ve dinî yönlerden ülkeyi ne hale getirdiğinin kuşbakışı resmi ve acı tahlili… *** İlgili Linkler: *Şucular ve Bucular *İbn-i Teymiye …

Read More »

Tohum

TOHUM (3 Perde ) Muhsin Ertuğrul, bir yemekte; “Niçin bir piyes yazmıyorsun?” sualiyle, tiyatroyu, “hayatın (kantite) gibi değersiz ve geçici yüzünü değil, (kalite) gibi derin ve sonsuz şahsiyetini zapteden ve onu molozlarından ayıklayarak tasfiye eden, tıpkısını, fakat başka türlüsünü gösteren mistik bir ayna” olarak gören Necip Fazıl’ın yıllardır içinde gömülü bir hasrete dokunur. O anda, Şehir tiyatrosuna bir eser teslim …

Read More »

Tasavvuf Bahçeleri

TASAVVUF BAHÇELERİ “İrşad edicim, Kurtarıcım ve Efendim Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’ne ait, dışından öğretici mahiyette bu son asrın en büyük din eserini, en titiz sadakat, en derin dikkat ve en keskin haşyetle sadeleştirirken, kendimden ekleyeceğim biricik ölçü, Büyük Veli’nin muazzez ruhaniyetine sığınmak ve affını dilemektir.” / N.F.K. Kitapta, tarifinden başlayarak, Tasavvufun gayesi, konusu ve terimleri; Nakşî Yolunun Hususiyetleri ve ayrıca Sufî, …

Read More »

Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar

TARİH BOYUNCA BÜYÜK MAZLUMLAR “Mazlum, her dinde, her inanış tarzında bulunabilir. Hatta hiçbir şeye inanmayan insanda, insan şöyle dursun, hayvanda bile… Mazlum, kendi haline göre değil, zulmediciye nisbetle sıfatlanandır” N.F.K. İşte, “Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar”, bu ölçüye uyan, her millet ve her cinsten mazlumun bir araya toplandığı, dünya edebiyat tarihinde örneği pek bulunmayan eser… Büyük Yunan Filozofu Sokrates’ten başlayarak, İsa …

Read More »

Tanrı Kulundan Dinlediklerim

TANRI KULU’NDAN DİNLEDİKLERİM Eserin içeriğini oluşturan yazılar, 1943-45-46-47-52-59 Büyük Doğu dergilerinde “Tanrı Kulundan Dinlediklerim” başlığı altında kaleme alınmıştır. Başlıktaki nisbetlendirmenin de ifadelendirdiği gibi eser, Necip Fazıl’ın Efendisinden aldığı feyzin bereketiyle, tarih, fikir, sanat; şiir, roman, hikaye, tiyatro; hâsılı el attığı her mevzuda, “O kapı”ya bağlı “kıymetlendirme ölçüleri”ni billurlaştırdığı bir eserdir. Bir yazı dizisi halinde oluşturulan bu kitap olay akışı ve …

Read More »

Siyah Pelerinli Adam

SİYAH PELERİNLİ ADAM Necip Fazıl, oynanmasından ziyade okunması için kaleme aldığı bu eserini, “tek perdede bir hikaye” şeklinde takdim eder. Eser ilk defa 1943 Büyük Doğu’larında tefrika edilmiştir. *** İlgili Linkler: *Siyah Pelerinli Adam ( Eser İncelemesi ) *Eserin 1992 yılında kameraya alınan filmini izlemek için tıklayınız. *Kitabı Büyük Doğu Yayınları’ndan Satın Al

Read More »

Son Devrin Din Mazlumları

SON DEVRİN DİN MAZLUMLARI “Bu eser, ‘Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar’dan sonra beklenmesi ve ona eklenmesi gereken bir bahsi çerçeveliyor. İmân ve ideal uğrunda umumi mazlumluk davasının çok yakından, öz hayatımızdan, yakın tarihimizden ele alınması ve hususi planda gösterilmesi… Bu yakın tarih ve hususi plân, İttihad ve Terakki ile başlayan, Cumhuriyetle yerleştiğini gördüğümüz İslâm nefretinin zeminini çizer ve o zemin üzerinde …

Read More »
amın oglu linklerini aldım birdaha link kaldır nekadar hacklink in varsa sitelere bildiririm. amcık